การจัดการข้อมูลจะเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทคโนโลยี AI บนระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน

–      รองรับการใช้งานบนเครือข่ายที่มีความซับซ้อน การบริหารจัดการอุปกรณ์จำนวนมหาศาล บนเทคโนโลยีที่หลากหลาย (4G, 5G, IoT) ซึ่งมักมีความต้องการในการให้บริการที่แตกต่างกัน

–      เปลี่ยนระบบโอเปอร์เรชั่นส์ที่ทำหน้าที่เพียงติดตามแก้ไขปัญหา (reactive) ไปสู่ระบบที่สามารถคาดการณ์และป้องกันเหตุร้ายได้ (proactive) โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด

–      สร้างบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยความสามารถและส่วนประกอบใหม่ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ

Press release
มี.ค. 05, 2562

อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เปิดตัวบริการจัดการข้อมูล (Managed Services) ใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ภายใต้ชื่อ Ericsson Operations Engine โดยโซลูชั่นส์ดังกล่าวสามารถดูแลจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจร โดยอาศัยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้ระบบปฎิบัติการของเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ และปรับเปลี่ยนเครือข่าย รวมไปถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นส์ และการบำรุงรักษา เป็นไปได้โดยง่าย

การจัดการข้อมูลบนระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน จะช่วยจัดการกับความท้าทาย อันเนื่องมาจากความซับซ้อนที่ผู้ให้บริการจะต้องเผชิญในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 5G และ IoT ได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ

ระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

  1. โมเดลทางธุรกิจที่มุ่งเน้นศูนย์กลางการบริการที่มีคุณภาพและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง มาทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจในการให้บริการ เช่น การสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ การเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพ เป็นต้น
  2. ความสามารถที่ครบวงจร มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางแผน และการปรับเปลี่ยน ประกอบกับระบบปฎิบัติการที่มีข้อมูลที่เหมาะสม การขยายเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ร่วมกัน
  3. ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อาศัยทั้งเครื่องมือและกระบวนการชั้นเลิศ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และระบบอัตโนมัติ ร่วมความเชี่ยวชาญและการลงทุนของผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปีเตอร์ ลอริน รองประธานอาวุโส หัวหน้างานฝ่ายธุรกิจ  Managed Services ของอีริคสัน กล่าวว่า “เครือข่ายจำนวนมากกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 5G และ IoT ซึ่งมีความซับซ้อนและยากต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายในวงกว้างร่วมกับการใช้ Virtualize Core Networks ในขณะที่ผู้ให้บริการยังต้องพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในเวลาเดียวกัน ระบบปฎิบัติการ Operations Engine ของอีริคสันจะทำให้เราสามารถสร้างความแตกต่างในบริการ Managed Services หรือการจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี ด้วยการเปลี่ยนระบบปฎิบัติการที่อาศัยเครือข่ายเป็นศูนย์กลางไปสู่การใช้ ‘ประสบการณ์’ ของผู้ใช้เป็นแนวทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงาน จากระบบที่ทำหน้าที่เพียงติดตามแก้ไขปัญหา (reactive) ไปสู่ระบบที่สามารถคาดการณ์และป้องกันเหตุร้าย (proactive) ได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบอัตโนมัติ และ AI”

เคอร์ทิส ไพรซ์ รองประธานฝ่ายบริการบนโครงสร้างพื้นฐานจาก IDC กล่าวว่า “บริการ Managed Services หรือการจัดการข้อมูล จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวิวัฒนาการของเครือข่ายทั่วโลก เกือบร้อยละ 65 ของผู้ให้บริการเชื่อว่าบริการ Managed Services จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ ความสามารถในการพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ให้บริการเลือกใช้บริการ Managed Services ร่วมกับการเพิ่มรายได้และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุน นอกจากนี้ เทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบปฎิบัติการทั้งหมด ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และระบบการจัดการข้อมูล”

 

สำหรับบรรณาธิการ

หากต้องการข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน ข้อมูลบริษัทหรือภาพความละเอียดสูง กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.ericsson.com/press

หรือติดตามข่าวสารได้ที่

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ดลพร ศรลัมพ์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อ +662 821 7127

เบอร์มือถือ +66 97 297 5394

อีเมล์ dolaporn.saralamba@ericsson.com

 

 

เกี่ยวกับอีริคสัน

อีริคสันช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถใช้งานการเชื่อมต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่เครือข่าย บริการทางดิจิทัล บริการด้านการจัดการ และธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีศักยภาพ ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนแบบใหม่ การลงทุนของอีริคสันในนวตกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้โทรศัพท์และโมบายบอร์ดแบนด์แก่ผู้คนทั่วโลก อีริคสันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในกรุงสต็อกโฮล์ม และ NASDAQในกรุงนิวยอร์ค ติดตามข้อมูลข่าวสารของอีริคสันได้ที่ www.ericsson.com