Davranış kuralları eğitimi

iş ortakları ve tedarikçiler için

Tedarikçilerimizin Davranış Kurallarımıza uymalarını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu eğitimi ücretsiz olarak sağlayarak, siz ve tüm tedarikçilerin iyileştirme için ilham bulacağını umuyoruz.

Ericsson şirketinin amacı "Akıllı, sürdürülebilir ve bağlantılı bir dünya geliştirmektir". Sürdürülebilirlik ve işimizi sorumlu bir şekilde yürütmek şirketimizin önemli yapı taşlarıdır. Müşterilerimiz, düzenleyicilerimiz ve genel anlamıyla toplum, sürdürülebilirlik kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmemizi bekliyor. Yaptığımız her şeye sürdürülebilirliği entegre ederek kazançlı ve başarılı bir şirket olabileceğimize inanıyoruz.

Bu nedenle, tüm tedarikçilerimizin ve İş Ortaklarımızın yüksek toplumsal, etik, insan hakları ve çevre ile ilgili standartlarını sorumlu iş yaklaşımımızın temel bir parçası olarak karşılamasını talep ediyoruz.

İş Ortakları için Davranış Kuralları (Kurallar), tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm İş Ortaklarımız için bir gereklilik olarak geliştirilmiştir ve bu nedenle Ericsson'un tüm tedarikçileri, alt tedarikçileri ve İş Ortakları için sözleşme şart ve koşulları aracılığıyla geçerlidir.

Bu eğitim, tüm tedarikçilerimize yönelik hazırlanmıştır. Bununla birlikte, tüm tedarikçilerimizin işlemlerinin, donanımdan yazılım ve hizmet tedarikçilerine varan ölçekte farklı olabileceğini anlıyoruz. Bu nedenle, Kurallardaki tüm gereklilikler bütün tedarikçiler için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla, şirketiniz ve işiniz için geçerli olan gereklilikleri de tanımlayacağınıza güveniyoruz.

Bu bilgi modülleri aracılığıyla Davranış Kuralları gerekliliklerini daha iyi anlamak için bir tedarikçi olarak size yardımcı olacağız ve size bu gerekliliklerle uyumluluğu sağlayabileceğiniz araçlar sunacağız. Davranış Kuralları alanlarını ele alırken ve tanımlanmış hedeflere ulaşmak için iyileştirmeler uygularken sistematik bir çerçeve yaklaşımı bekliyoruz.

Bu bağlamda Ericsson Davranış Kuralları ve Çevre Gereklilikleri ile ilgili sorularınız olması durumunda s-coc.support@ericsson.com adresi üzerinden her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Uyumluluğu Bildirme

Ericsson ile bağlantılı çalışanlardan, tedarikçilerden, müşterilerden ve diğer ortaklardan, yasa veya kural ihlallerinden şüphelendiklerinde bunu bize bildirmeleri beklenir.

Bu; Kurallar, İnsan Hakları, Çalışma Standartları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, önemli Çevresel olaylar veya Yolsuzlukla Mücadele durumlarından herhangi biriyle ilgili olabilir. Bu tür konuların nasıl bildirilebileceği, Kurallar’da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ancak sorunları şu yöntemle istediğiniz zaman bildirebilirsiniz:

Ericsson'un harici muhbir süreci: Ericsson Uyumluluk Hattı (The Ericsson Compliance Line).

Ericsson, ilgili kişiler için geçerli olan mevzuata uygun olarak endişeleri ele alır ve ihlal şüphesini iyi niyetle bildiren kişilere karşı herhangi bir ayrımcılık veya misilleme yapılmasını yasaklar. Biz iyi niyetle yapılan olası uyumluluk ihlallerine ilişkin tüm güvenilir bildirimleri araştırma hususunda taahhütte bulunuyoruz.

Ericsson Uyumluluk Hattı hakkındaki bilgilere Ericsson web sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.ericsson.com/reporting-compliance-concerns

Ülkeye özgü bir endişe bulduğunuzda bu bağlantıyı kullanın:  Endişeyi bildirme: http://www.speakupfeedback.eu/web/p7kega

 

Sonraki