Man looking at device

İş etiği gereklilikleri

Ericsson, iş yürütme yöntemlerimize büyük önem vermektedir.

Tedarikçi olarak herhangi bir kamu görevlisinden veya devlete ait ya da özel bir teşebbüsün çalışanından veya temsilcisinden kişisel avantaj ya da iş avantajı elde etmek veya mevcut olanı korumak için hiçbir zaman uygunsuz ödemeler, hediyeler, sponsorluklar, bağışlar, eğlence ödemeleri, misafirperverlik ya da uygunsuz avantajları kabul etmemeli, sunmamalı, bunlara ilişkin söz vermemeli, talepte bulunmamalı, bunları onaylamamalı veya almamalı, ayrıca aynı şekilde bu kişilere karşı bu eylemlerde bulunmamalısınız.

Herhangi bir Kamu Görevlisinin ya da aile üyesinin şirketinizde kontrol edici bir mali çıkarı varsa ya da Kamu Görevlilerine bağlı bir tüzel kişilikseniz bunu Ericsson'a bildirmenizi bekleriz.

Ayrıca Ericsson'un herhangi bir eski çalışanını, Ericsson ile veya bu çalışanın bir aile üyesiyle olan sözleşmeyi doğrudan müzakere etmeye ya da yerine getirmeye ve bir çıkar çatışması yaratabilecek ve potansiyel çıkar çatışmasını hafifletmek için Ericsson ile iş birliği yapabilecek başka herhangi bir durumla doğrudan ilgilenmeniz veya çalıştırmanız durumunda da bunu bize açıklamanızı bekleriz.

Yolsuzlukla mücadele

Ericsson, herhangi bir yolsuzluk ve mali düzensizliğe karşı sıfır tolerans politikasını benimsemektedir.

Tedarikçilerimizden şeffaflık, uyumluluk ve etik iş uygulamalarına dayalı bir dürüstlük kültürü geliştirmelerini bekliyoruz.

People in office

Rüşvet ve Bahşişler

Ericsson’u temsil eden hiç kimse rüşvet, bahşiş veya diğer kanunsuz ya da etik dışı kazanç türlerini talep veya kabul edemez.

Hediyeler ve Eğlence Teklifleri

Tedarikçi olarak Ericsson çalışanlarına veya herhangi bir üçüncü tarafa, Ericsson adına davranış kurallarını ihlal edebilecek herhangi bir hediye sunmayın. Çıkar çatışması olan durumlarla karşılaşmamak için daima iş ilişkileri konusunda dikkatli olun.

Bazı hediye veya kazanç türlerinin teklif ya da kabul edilmesi kesinlikle yasaktır: para, borç, hediye çeki, bahşiş, kişiye özel amaçlar doğrultusunda çalışma, etik dışı kazanç, izin veya kişilere hitap eden benzeri kazançlar.

Kamu Görevlileri

Devlet kuruluşlarıyla ve bu kuruluşların çalışanları veya temsilcileriyle etkileşimde bulunurken bu kurallar daha da katı şekilde uygulanmalıdır. Normal koşullarda kamu görevlilerine değer arz eden hiçbir şey doğrudan ya da dolaylı olarak vaat, teklif veya temin edilmemelidir.

Kolaylaştırma Ödemeleri

Kamu görevlileri tarafından (vize, izin ya da ruhsat verme gibi) rutin devlet işlemlerini sağlama almak veya hızlandırmak amacıyla talep edilen gayri resmi ödemelere Ericsson tarafından izin verilmez.

Dolandırıcılık ve Zimmete Para Geçirme

Ericsson hiçbir dolandırıcılık veya zimmete para geçirme türünü kabul etmez.

Bu, Ericsson'un aleyhine herhangi bir haksız ya da kanuna aykırı kişisel zenginleşmenin kabul edilmediği anlamına gelir. Bu tür eylemler normalde suç olarak kabul edilir.

Kara Para Aklama

Ericsson kara para aklama, terör ve suç faaliyetleriyle mücadele eden uluslararası girişimleri destekler. Dolayısıyla çalışanların bu meselelere ilişkin yürürlükteki tüm yasaları bilmesi ve bu yasalara uyması hayati bir önem taşır.

Sorular

Yolsuzlukla Mücadele alanını bitirmeden önce, neleri gözden geçirdiğinizi düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Gerekirse her şeyi anladığınızdan emin olmak için geri dönün. Soruları, maddelerin kapsamlı bir listesi değil de seçilmiş örnekler içeren bir kılavuz olarak görmelisiniz.

Daha derinlemesine bir anlayış edinmek adına Tedarikçiler için Yolsuzlukla Mücadele Sorumlu Kaynak Kullanımı eğitimine bakın.

  • Çalışanlarınız Yolsuzlukla Mücadele temelleri konusunda eğitilmiş mi ve yolsuzlukla ilgili kırmızı bayrakların nasıl algılanacağını biliyor mu?
  • Şirketiniz çalışanlara uygun hediyeler ve misafirperverlik konusunda rehberlik sağlıyor mu?
  • Şirketinizin yolsuzluk içeren davranışları önlemek ve ele almak için rutinleri var mı?
  • Şirketiniz Ericsson'un sözleşmelerine hizmet vermekle ilgili harcamaları nasıl yönetiyor ve defterlerinize doğru bir şekilde kaydedilmesini nasıl sağlıyor?