Çevre

Çevresel konulara ilişkin odak küresel olarak artıyor ve İklim Değişikliği bu konularda başı çekiyor. Endüstri bu sorunları çözebilecek önemli bir role sahip. Bu nedenle Ericsson, sunduğumuz ürün ve hizmetler üzerinde yüksek beklentiler oluşturmuştur.

Sonuç olarak Ericsson, tedarikçimiz olarak aynı yüksek standartları sizin de belirlemenizi bekliyor. Genel olarak Tedarikçilerimizin çevresel konularda stratejik açıdan ve sistematik bir şekilde çalışmasını bekliyoruz. Tedarikçilerimizden kendi çevresel risklerini tanımlamasını ve bunları hafifletmek için eylemlerde bulunmasını bekliyoruz. Yine de tedarikçilerimizden en azından İş Ortakları için Ericsson Çevre Gerekliliklerimize ek olarak Kurallarda belirtilen gerekliliklere uymasını bekliyoruz.

Bilgilerin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz: Tedarikçi gereklilikleri

Çevre Yönetim Sistemi

Ericsson, tedarikçi olarak çevresel sorunlara yönelik sistematik bir yaklaşıma sahip olmanızı gerektirir. Bu, tüm tedarikçilerimizin iş operasyonlarıyla ilgili bir Çevre Yönetim Sistemine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Örneğin, donanım bileşenlerinin üretiminde yer alan bir tedarikçi, bir yazılım tedarikçisine kıyasla daha yüksek çevresel risklere sahip olabilir. Bu, daha sonra yönetim sistemi ve tedarikçinin azaltma çabaları, mücadeleleri ve hedefleri tarafından da yansıtılmalıdır.

Bir Çevre Politikası gerekliliği, çevresel hususların tanımlanması ve bir iyileştirme programının uygulanması gibi yönetim sisteminin minimum bileşenleri Kurallar'da ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ayrıca ISO 14001 veya eş değeri uyarınca çevre sertifikası da olumlu bir adım olarak görülmektedir.

Bir tedarikçi olarak çevresel yasal gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olmak için atanmış sorumlu bir kişiye (“yönetim temsilcisi”) sahip olmanız gerekir.

Hyperscale Datacenter 8000 Optical backplane w cables

Ürünler ve Hizmetler

Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz donanım ürünleri ve bileşenleri çoğu durumda Ericsson markalı ürünler haline getirilir. Bir şirket olarak ürünlerimizin; müşterilerimizin ve mevzuatlarımızın gerekliliklerini yerine getirdiğini ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki mücadelemizi yerine getirdiğini göstermemiz gerekir. Kaynak sağladığımız ürünlere hangi maddelerin dahil edildiği ve ne kadar enerji tükettikleri ve bunların kullanım ömrü sonunda nasıl işleneceği önemli konulardır.

Tedarikçi olarak ürün ve hizmetlerinizin olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını sağlayan tasarım ve tedarik zinciri faaliyetlerini sergileyebilmelisiniz.

Ericsson'un ürünlerinde kullanılması yasak olan tüm kaplama maddelerinde, Ericsson Yasaklı ve Kısıtlanmış Maddeler Listelerindeki gerekliliklere uymanız gerekir.  Ayrıca tüm donanım bileşeni tedarikçilerimiz, Ericsson'a teslim edilen ürünlerin malzeme içeriğinin tamamını beyan etmeye hazır olmalıdır.

Woman in manufacturing area

Üretim

Ürünlerimizin üretimi ile ilgili ihtiyaçlarımız, ürün gerekliliklerimiz kadar önemlidir. Ericsson, ürünlerimizin üretimi sırasında herhangi bir çevresel soruna neden olmak istemiyor.

Ericsson'a sattığınız ürünleri üreten bir tedarikçiyseniz çevreye duyarlı üretim uygulamalarını sergileyebilmeniz gerekir. Bu, Ericsson Yasaklı ve Kısıtlanmış Maddeler Listelerinde yer alan kimyasal maddelerin hiçbirini kullanmamanız gerektiği anlamına gelir. Ayrıca faaliyetlerinizden kaynaklanan emisyon veya atık suların arıtılması ve bu ekipmanların uygun şekilde muhafaza edildiğinden ve daima amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmak için uygun ekipmanı kurmalısınız.

Urban transport

Taşıma

Tüm taşıtlar büyük çevresel etkiye sahiptir. Bu nedenle, bir tedarikçi olarak çevreye mümkün olduğunca en az etkiye sahip olan ulaşım araçlarını kullanarak bu etkiyi azaltmanız beklenir.

 • Ericsson'a ürün nakliyatı yaparken veya hizmet sunarken yakıt tasarruflu ve düşük emisyonlu araçlar kullanmanız beklenir. Ürünlerinizi ve bileşenlerinizi hava yoluyla göndermek yerine mümkün olduğunda kara veya deniz yolunun kullanıldığı nakliye yöntemlerini kullanın.
 • Ürünlerin Ericsson'a nakliyesinin taşıma şekli, nakliye yöntemlerinin emisyonları, ambalaj malzemesi ve üretim yerleri gibi çevreye etkileri hakkında bilgi vermeye hazırlıklı olmalısınız.
Valley

İklim değişikliğini hafifletme

İklim değişikliği günümüzün en büyük sorunlarından biridir. Bu sorunu çözmek için sektörün çok önemli bir rol alması gerektiğine inanıyoruz. Ancak aynı zamanda, enerji tüketimini azaltma ve iklim değişikliğini hafifletme ile ilgili sayıca artan yönetmelikler ve gerekliliklerle de karşı karşıyayız. Örneğin, Ericsson müşterilerinin çoğu, tüm değer zincirlerinde iklim tarafsızlığı gerekliliklerini uygulamıştır. Bir başka deyişle, işlemlerin hiç birinde sera gazı emisyonları olmamalıdır.

BM Paris anlaşmasındaki 1,5 derecelik senaryoya uymaları için tüm Tedarikçilerimizden karbon ayak izlerini azaltmalarını istiyoruz. 1,5 derecelik senaryoya uymak, şirketler olarak bizlerin küresel ısınmayı, sanayi öncesindeki seviyeye göre sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak için uygun görülen 1,5 dereceye kadar azaltmamız gerektiği anlamına geliyor.

Sera Gazı protokolü standartlarını kullanarak tüm sera gazı emisyonlarını içeren karbon ayak izinizi Karbondioksit Eş Değerlerine [1] (CO2e) göre yeniden hesaplamak karbon emisyonlarını azaltmada daha iyi olabilmenin ilk adımıdır.

Şirketin azaltma hedefleri her tedarikçinin kendi inisiyatifindedir. Ancak tedarikçilerimizin 1,5 derecelik senaryoyu karşılayabilmek için doğru şirket hedefleri belirlemeye yönelik tavsiye almaları önerilir. Bu nedenle bilime dayalı hedefler belirlenmesini tavsiye ediyoruz. Bu, gerekli desteği elde etmek amacıyla şirket emisyon azaltma hedeflerini Bilime Dayalı Hedefler girişimine (SBTi) göndermek suretiyle desteklenebilir. Şirket hedefleriniz belirlendiğinde, hedeflerinize ulaşmayı denemek ve hedeflerinize ulaşmak için uygulamada ilerleyebilirsiniz. Sektörlerin ve şirketlerin emisyonları nasıl azaltabileceği hakkında daha fazla rehberlik ve bilgi için www.exponentialroadmap.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hedefler belirlendiğinde ve resmi hale geldiğinde, şirket olarak tüm karbon emisyonlarınızı ortadan kaldırmak için planlar ve yol haritaları geliştirmelisiniz. Önümüzdeki yıllarda, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları ile ilgili gerekliliklerimizi kademeli olarak artıracağız.

Wind power

Enerji tüketimi

Enerji tüketiminin şirket emisyonları üzerindeki etkisi daima ağırdır. 1,5 derecelik hedeflerinizi yerine getirmek için öncelikle şirket içindeki enerji tüketiminizi azaltmaya çalışmanız önemlidir. Enerji verimliliği önemlidir ve şirketiniz enerji tüketimini azaltarak fazlasıyla tasarruf yapabilir.

Enerji kullanımı en aza indirildikten sonra, elektrik kaynaklarınız arasından en düşük karbon alternatifini seçmek önemlidir. Elektriğe yönelik olarak ülkenizde kömür, doğal gaz veya petrol gibi fosil kaynaklarına bağlı bir elektrik karışımı varsa yeşil elektrik veya yeşil elektrik sertifikaları satın almayı araştırmak iyi bir fikir olabilir. Bazı şirketler için sahada yenilenebilir enerji üretimimizi yapmak da faydalı olabilir.

Ayrıca şirketin ısıtma veya soğutma için hangi kaynakları kullandığına da bakmanız önerilir. Koşullarınıza bağlı olarak en düşük karbon alternatifi kullanılmalıdır.

Bilim Temelli Hedeflere yönelik kılavuz:

 1. Sera Gazı Protokolünü kullanarak karbon ayak izinizi ölçün ve hesaplayın. Emisyonlar daha sonra şu üç kapsama ayrılır: sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan gelen emisyonlar (1. kapsam), satın alınan enerjinin üretilmesinden kaynaklanan dolaylı emisyonlar (2. kapsam) ve varsa dolaylı emisyonlar (3. kapsam).
 2. Emisyon düşüklüğü ve ilerlemenizi ölçerken en az 2 yıllık bir temel süreyi baz alın.
 3. Gelecekte mutlak bir hedefe karar verin. En azından temel süreye kıyasla emisyonlarınızı 10 yıl içinde yarıya indirmeyi kararlaştırın. Bu, emisyonları yıllık %7 oranında düşürme anlamına gelir.  Hedefiniz, Bilime Dayalı Hedef girişimi üzerinden resmi olarak kaydedilebilir.
 4. Hedefinize ulaşmak için hafifletme önlemlerini ve planlarını uygulayın
City view with water

Su Yönetimi

Tatlı ve temiz su nadir bulunan bir doğal kaynaktır. Değişen iklimin neden olduğu yağış değişikliklerinden dolayı bu kaynağın daha da nadir olacağı beklenmektedir. Bir tedarikçi olarak su kullanımınızı kontrol etmeniz ve ölçmeniz beklenir. Su tüketiminin önemli bir çevresel özellik olarak tanımlanmasını ve genel su tüketimini azaltmak için bir su yönetim planı geliştirmenizi bekliyoruz.

Electronic waste

Atık ve geri dönüşüm yaklaşımları

Tedarikçiler üretim süreçlerinden çıkan atıkları en aza indirmelidir. Atık akışlarının azaltılmasını sağlamak için Tedarikçi, atık azaltma hedeflerini ve planlarını tanımlamanın yanı sıra bunların etkisini de tanımlamalıdır. Mümkünse bir tedarikçinin çalışmaları sonucu oluşan tüm atık akışları, uygun şekilde geri dönüşüm veya yeniden kullanım için ayrılmalıdır.

Tedarikçi, talep üzerine Ericsson'u atık azaltma hedefleri, planları ve başarıları hakkında bilgilendirmelidir.

Sorular

Aşağıdaki sorular, Yönetim Sisteminizde bu gereklilikler ile ilgili neleri güvenceye almaya ihtiyacınız olabileceği hakkında bir fikir verir. Soruları, maddelerin kapsamlı bir listesi değil de seçilmiş örnekler içeren bir kılavuz olarak görmelisiniz.

 • Şirketinizin bir çevre politikası var mı?
 • Şirketinizin, çevreyi etkilediğiniz farklı yolları (“çevresel yönleriniz” dahil olmak üzere) belirlemek ve derecelendirmek için uyguladığı bir prosedürü var mı?
 • Şirketinizin ilgili çevre yasaları ve yönetmeliklerini belirleyeceği ve bilgileri doğru bir şekilde saklayacağı bir sistemi var mı?
 • Şirketiniz ilgili iş kararlarında, örneğin araç, ürün, seyahat satın alırken veya süreç kimyasallarını seçerken çevresel faktörleri dikkate alıyor mu?
 • Çevre yönetimi çalışmalarınızın bugün olduğu gibi proaktif ve verimli olması için çalışıyor musunuz?