Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları

Ericsson, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamanın çok önemli olduğuna inanıyor. Tedarikçilerimizin çalışanlarının çalışma ortamı ve güvenliğine öncelik verilmelidir.

Çalışanlar için sağlam bir iş yeri, geniş imkanlara sahip tesisler ve kişisel koruyucu ekipman sağlanmalı ve bunlar, uluslararası standartlara ve ulusal yasalara uygun olarak muhafaza edilmelidir. Ekipman ve aletler iyi bir şekilde sıralanmalı ve ilgili görev için uygun olmalıdır.

Çalışanlar uygun sağlık ve güvenlik bilgileri ve eğitimi, maruz kaldıkları riskler hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere almalı ve ilgili kontrol önlemleri, binaların ve iş yerlerinin güvenli tahliye için yapılan düzenlemeleri, kimyasalların doğru bir şekilde taşınması ve işaretlenmesi ve makine ve araçların uygun kullanımı sağlanmalıdır.

Sıfır Tolerans Güvenlik Kurallarımız ve özel OHS standartlarımız, tedarik zincirimizdeki herkes için geçerlidir ve her zaman, her yerde herkes için güvenliği sağlamaya yardımcı olma amacı taşır. Sıfır Tolerans Güvenlik Kuralları şunlardır:

Zero Tolerance Safety illustration
Sıfır Tolerans Güvenliği illüstrasyonunu indirin

Gerçekleşen ve kıl payı atlatılan olayları bildirmek ve belgelemek önemlidir. Ancak nedenin kök analizini yapmak ve daha ciddi olayları önlemek için hangi eylemlerin gerçekleştirileceğini belirlemek daha da önemlidir.
Bildirimler, Küresel Olay Bildirim Aracı - OHS GIRT üzerinden yapılmalıdır.

Genel işçi sağlığı ve güvenliği gereklilikleri

Tedarikçiler aşağıdaki bölümlerin yer aldığı bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği (OHS) Yönetim Sistemi'ne sahip olmalıdır:

 • Politika
 • Risk Değerlendirmesi
 • Hedefleri ve eylem planlarını içeren iyileştirme programı
 • Yürürlükteki tüm OHS mevzuatını ve yönetmeliklerini gözetip bunlara uyum sağlama önlemleri
 • Tüm Çalışanların atanan görevleri için yeterli olmasını ve görevlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri adına uygun eğitim, öğretim ve deneyime sahip olmasını sağlayacak bir yeterlilik planı
 • Düzeltici eylem için bir süreç de dahil olmak üzere uygun olay bildirme ve soruşturma prosedürleri
Tower
Field technicians

Özel işçi sağlığı ve güvenliği gereklilikleri ve standartları

Genel İşçi Sağlığı ve Güvenliği Gerekliliklerine ek olarak tedarikçiler için uygun olduğunda özel gereklilikler de gereklidir. Bu; İnşaat, Saha Bakımı, Ağ Dağıtım Hizmetleri, Lojistik, Depolar ve bu özel gerekliliklerin sözleşmeye dahil edildiği diğer tüm noktalardaki Tedarikçileri içerir.

Bu Özel İşçi Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerine buradan ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz: Sorumlu kaynak kullanımı.

Ericsson'un OHS gereklilikleri ile uyumunuzu kontrol edebilmeniz adına her bir ortak için hazırlanan sorular.

 • Şirketiniz, Ericsson Genel ve Özel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerine uyum sağlıyor mu?
 • Şirketiniz, Ericsson Sıfır Tolerans Güvenlik kuralları ve ilgili Ericsson OHS standartlarında açıklanan kurallara uyuyor mu?
 • Şirketiniz, riskleri tanımlamak ve bunları hafifletmek için Risk Değerlendirmeleri yaparak kontrol önlemleri alıyor mu?
 • Çalışanlarınız, OHS'nin geliştirilmesine ve Uygulanmasına aktif olarak katkıda bulunmaya ve katılmaya teşvik ediliyor mu?
 • Şirketinizin, olayların ileride tekrarlanmasını önlemek ve düzeltmek için olayları ve kazaları tanımlayacak, belgeleyecek ve takip edecek prosedürleri var mı?
 • Şirketiniz planlanan ve tamamlanan eğitimleri kayıt altına alıyor mu?
 • Bunları nasıl ele alacağınız konusunda tüm yasal gereklilikler kontrolünüz altında mı?