Styrelseledamöter valda av årsstämman 2009

Michael Treschow (invald 2002)

Styrelseordförande
Ordförande i Kompensationskommittén och ledamot i Finanskommitten

Född 1943, Civilingenjörsexamen, Lunds Tekniska Högskola.
Styrelseordförande: Unilever NV och Unilever PLC.
Styrelseledamot:
ABB Ltd. och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Innehav i Ericsson 1): 164 008 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Ordförande Svenskt näringsliv 2004–2007, verkställande direktör och koncernchef för AB Electrolux 1997–2002 och ordförande i dess styrelse 2004–2007. Tidigare positioner innefattar befattningar inom Atlas Copco, såsom verkställande direktör och koncernchef 1991–1997. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Marcus Wallenberg (invald 1996)

Vice styrelseordförande, ordförande i Finanskommittén.
Född 1956, Bachelor of Science of Foreign Service, Georgetown University, USA.
Styrelseordförande: Skandinaviska Enskilda Banken, Saab AB och AB Electrolux.
Hedersordförande: International Chamber of Commerce (ICC).
Styrelseledamot:
AstraZeneca PLC, Stora Enso Oy, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Temasek Holdings Limited.
Innehav i Ericsson 1): 1 200 A-aktier och 140 800 B-aktier.Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef i Investor 1999–2005 och dess-förinnan vice verkställande direktör. Marcus Wallenberg har tidigare haft befattningar inom Stora Feldmühle AG, Citicorp, Citibank och Deutsche Bank.
Sverker Martin-Löf (invald 1993)

Vice styrelseordförande
Född 1943, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande: Skanska AB, SCA AB och SSAB.
Vice styrelseordförande:
AB Industrivärden och Svenskt Näringsliv.
Styrelseledamot: Svenska Handelsbanken.
Innehav i Ericsson 1): 10 400 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 1990–2002, i vilket bolag han var anställd mellan 1977–1983 och mellan 1986–2002. Dessförinnan har han bland annat innehaft befattningar i Sunds Defibrator och Mo och Domsjö AB.
Roxanne S. Austin (invald 2008)

Ledamot i Revisionskommitten
Född 1961, Bachelor of Business Administration in Accounting, University of Texas, San Antonio, USA.

Styrelseledamot: Move Networks Inc., Abbott Laboratories, Teledyne Technologies Inc., Target Corporation.
Innehav i Ericsson 1): 3 000 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef i Move Networks Inc. sedan 2009. Verkställande direktör i Austin Investment Advisors sedan 2004. Verkställande direktör och koncernchef i DIRECTV 2001–2003. Corporate Senior Vice President och finanschef för Hughes Electronics Corporation 1997–2000, ett företag som hon anställdes i 1993. Innan hon anställdes i Hughes var Roxanne Austin partner i Deloitte & Touche. Ledamot i styrelsen för California Science Center, medlem av California State Society of Certified Public Accountants och American Institute of Certified Public Accountants.
Sir Peter L. Bonfield (invald 2002)

Ledamot i Revisionskommittén
Född 1944, Teknologie hedersdoktor, Loughborough University, Leicestershire, Storbritannien. Styrelseordförande: NXP Supervisory Board.
Vice styrelseordförande: British Quality Foundation.
Styrelseledamot: Mentor Graphics Inc., Sony Corporation och TSMC.
Innehav i Ericsson 1): 4 400 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Koncernchef och ordförande i Executive Committee, British Telecommunications plc 1996–2002. Ordförande och koncernchef i ICL PLC 1990–1996. Befattningar inom STC PLC och Texas Instruments Inc. Ledamot i International Advisory Board i Citigroup. Medlem i Advisory Boards i New Venture Partners LLP, The Longreach Group och Apax Partners LLP. Non-Executive Director i Actis Capital LLP. Styrelsementor i CMi.
Börje Ekholm (invald 2006)

Ledamot i Kompensationskommittén
Född 1963, Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilekonomexamen, Insead, Frankrike.
Styrelseledamot: Investor AB, AB Chalmersinvest, EQT Partners AB, Husqvarna AB, Scania, KTH Holding AB, Lindorff Group AB och Kungliga Tekniska Högskolan.
Innehav i Ericsson 1): 21 760 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkstäl-lande direktör och koncernchef i Investor AB sedan 2005. Dessförinnan var han ansvarig för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar i bl a Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc.
Ulf J. Johansson (invald 2005)

Ordförande i Revisionskommittén
Född 1945, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande: Acando AB, Eurostep Group AB, Novo A/S, Novo Nordisk Foundation och Trimble Navigation Ltd. Styrelseledamot: Jump Tap Inc.
Innehav i Ericsson 1): 6 435 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Grundare till Europolitan Vodafone AB där han var styrelseordförande 1990-2005. Tidigare befattningar inom Spectra-Physics, som verkställande direktör och koncernchef, samt inom Ericsson Radio Systems AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Nancy McKinstry (invald 2004)

Ledamot i Kompensationskommittén
Född 1959, Master of Business Administration in Finance and Marketing, från Columbia University, USA. Bachelor of Arts in Economics, University of Rhode Island, USA.
Styrelseordförande: Koncernchef och ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v.
Styrelseledamot: Amerikanska handelskammaren och TiasNimbas Business School.
Innehav i Ericsson: Inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Koncernchef och ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v., verkställande direktör och koncernchef i CCH Legal Information Services 1996–1999. Tidigare befattningar inom Booz, Allen & Hamilton och New England Telephone Company. Medlem i Advisory Board of the University of Rhode Island, Advisory Council of the Amsterdam Institute of Finance, Dutch Advisory Council of INSEAD och Board of Overseers of Columbia Business School.
Anders Nyrén (invald 2006)

Ledamot i Finanskommittén
Född 1954, Examen från Stockholms Handelshögskola samt MBA från Andersson School of Management, UCLA, USA.
Styrelseordförande: Aktiemarknadsbolagens Förening och i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaderna.
Vice styrelseordförande:
Sandvik AB och Svenska Handelsbanken.
Styrelseledamot: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, AB Industrivärden, SSAB, Ernströmgruppen och

AB Volvo. Innehav i Ericsson 1): 6 686 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001. Finansdirektör och vice verkställande direktör i Skanska AB 1997–2001. Direktör Capital Markets Nordbanken 1996–1997. Finansdirektör och vice verkställande direktör i Securum AB 1992–1996, verkställande direktör i OM International AB 1987–1992. Tidigare befattningar inom STC Scandinavian Trading Co AB och AB Wilhelm Becker.
Carl-Henric Svanberg (invald 2003)

Född 1952, Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola. Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.
Styrelseledamot: Sony Ericsson Mobile Communications AB och ST-Ericsson (t o m 2009), Svenskt Näringsliv, Melker Schörling AB, Uppsala universitet och
BP PLC.
Innehav i Ericsson 1): 3 234 441 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef i Ericsson 2003–2009. Dessförinnan verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy (1994–2003) samt olika befattningar inom Securitas AB (1986–1994) och inom ABB (1977–1985). Carl-Henric Svanberg har inget väsentligt aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer


Jan Hedlund (utsedd 1994)

Arbetstagarrepresentant
Ledamot i Revisionskommittén

Född 1946. Utsedd av IF Metall.
Innehav i Ericsson 1): 735 B-aktier.
Anna Guldstrand (utsedd 2004)

Arbetstagarrepresentant
Ledamot i Finanskommittén
Född 1964. Utsedd av Sveriges ingenjörer.
Innehav i Ericsson 1): 1 373 B-aktier.
Karin Åberg (utsedd 2007)

Arbetstagarrepresentant
Ledamot i Kompensationskommittén

Född 1959. Utsedd av Unionen.
Innehav i Ericsson 1): 1 596 B-aktier.
Kristina Davidsson (utsedd 2006)

Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1955. Utsedd av IF Metall.
Innehav i Ericsson 1): 988 B-aktier.
Pehr Claesson (invald 2008)

Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1966. Utsedd av Sveriges ingenjörer.
Innehav i Ericsson 1): 513 B-aktier
Monica Bergström (utsedd 1998)

Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1961. Utsedd av Unionen.
Innehav i Ericsson 1): 1 508 B-aktier.

Carl-Henric Svanberg var den ende styrelseledamoten som också ingick i Ericssons operativa ledning under 2009. Ingen styrelseledamot har blivit vald med anledning av avtal eller överenskommelse med någon större aktieägare, kund, leverantör eller annan person.

1) Antalet B-aktier (och A-aktier, om några) omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer samt American Depositary Receipts, om några.

tillbaka till toppen