Kommentar till medieuppgifter om påstådda mutor i Afrika

Tillgänglig på English Svenska

17 December, 2016

I en artikel i Svenska Dagbladet den 17 december görs påståenden om att Ericsson har använt ”mellanhänder” för att betala omfattande mutor till chefer hos en av Ericssons kunder i Afrika. Med anledning av artikeln vill Ericsson ge följande kommentar, vilket också är det svar vi gav till Svenska Dagbladet:

Utan att vi har fått information om vilka specifika ’mellanhänder’ det refereras till, så kan vi konstatera att Ericsson, precis som många andra globala bolag använt oss av handelsagenter runtom i världen, vilket har varit ett väletablerat sätt att bedriva affärer i telekomindustrin. Under senare år har Ericsson dock fasat ut användandet och idag använder vi oss av handelsagenter i väsentligt mer begränsad omfattning, till exempel på marknader där det är ett lagkrav.

Vi ser allvarligt på uppgifter om korruption i relation till vår verksamhet, men vi känner inte igen oss i påståenden om en utbredd mutkultur. När vi får indikationer om att fel eller överträdelser av vår affärsetiska kod kan ha skett, så utreder vi dessa och vidtar åtgärder där det behövs. Vilka eventuella utredningar som Ericsson bedriver runtom i världen kan vi inte kommentera i sak, men vi redovisar vårt arbete på ett övergripande plan i vår hållbarhetsredovisning.

När vi får frågor från myndigheter i olika länder, däribland USA, samarbetar vi alltid med dem. Det är dock också så att vi inte kan gå in i detalj kring vad frågorna handlar om eftersom det skulle kunna störa eller påverka myndigheternas arbete. Vi kan därför inte heller gå in på detaljer om de frågor vi har fått från amerikanska myndigheter och vi kan varken bekräfta eller dementera enskilda länder eller regioner. Vi har tidigare kommunicerat att frågorna är relaterade till Foreign Corrupt Practices Act.

Ericsson har nolltolerans mot mutor och korruption och vi bedriver ett betydande arbete för att säkerställa efterlevnad av Ericssons riktlinjer. Samtidigt är det svårt för oss att garantera att det i en global verksamhet med ca 115 000 anställda aldrig förekommer att enskilda anställda bryter mot våra riktlinjer och principer. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka våra processer och säkerställa att vi har en sund kultur kring dessa frågor, och har så gjort under många år.

Relaterade länkar:

Sustainability and Corporate Responsibility report, 2015

Standing strong on anti-corruption