ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

In this section

Kalender

Finansiella rapporter

Information till aktieägare

Bolagsstämmor

Analytikerbevakning

Kontakta oss

Available in English Svenska

Investerare

Andra kvartalets rapport 2019

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019
17 juli 2019
Inbjudan till media och analytiker samtal
Telefonkonferens kl 09.00: Ljud webcast
Telefonkonferens kl 14.00: Ljud webcast
Andra kvartalsrapporten: Q2, 2019: Engelsk | Svensk (pdf)
Bokslut (xlsx) 
VD och Finanschefens presentation (eng)
Planeringsantaganden (pdf)

Annual Report 2018 SE

Årsredovisningen 2018
Ladda ner årsredovisningen: Svenska | Engelska

 

Ericsson share prices

Nasdaq/OMX: 2019-08-23 17:29:59 CET
Nasdaq: 2019-08-23 20:15:00 EST
Stocks
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC A (SEK)
79,60
0,25
80,70
79,20
10095
ERIC B (SEK)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC B (SEK)
78,64
0,20
79,74
78,56
5805030
ERIC (USD)
+/- (%)
High
Low
Volume
ERIC (USD)
8,07
-0,49
8,24
8,06
5328556
Source: AlertIR/Millistream | Delay 15 minutes

Finansiell kalender

27 mars 2019 - Bolagsstämma
17 april 2019 - Ericsson rapporterar första kvartalet 2019
17 juli 2019 - Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019
17 october 2019 - Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2019
24 januari 2020 - Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 2019

Se alla aktiviteter

Tyst period

Den period som börjar den första dagen i en månad då finansiell rapportering sker och pågår tills dess rapporten är publicerad.

Under denna period:

  • hålls inga möten med investerare eller finansanalytiker.
  • svarar Investor Relations på frågor som rör nya pressmeddelanden.
  • övriga generella frågor skickas till Investor Relations via epost.

Relaterad information

Nyheter