Om oss

Tillgänglig på English Svenska

Ericsson är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) till tjänsteleverantörer. Omkring 40 procent av världens mobiltrafik går genom nät byggda av Ericsson. Vi utvecklar spjutspetsteknologi och tjänster som är enkla att implementera, använda och skala efter behov, vilket bidrar till våra kunders framgång i den digitaliserade världen. I mer än 140 år har våra idéer, vår teknik och våra medarbetare bidragit till att utveckla världen, människor, företag och samhället i stort.

The quest for easy

The quest for easy isn’t easy — that’s why we’re here to bring the right technology, experience, and industry-leading expertise to unlock that wave of new value.

Vår omfattande portfölj av lösningar återfinns inom affärsområdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business som förstärks genom våra plattformar för 5G och IoT.

Networks

Vi utvecklar och levererar nät för telekommunikation genom att tillhandahålla hårdvara, mjukvara och tjänster som gör det möjligt att nyttja nätets fulla potential. Vi stöder digital transformation för nästa generation mobiltjänster - från 5G och IoT till virtualisering.

Digital Services

De omfattande förändringar som digitaliseringen av samhället i stort driver, påverkar också i stort sett alla delar av företagsvärlden. Vi hjälper operatörer och tjänsteleverantörer att genomföra digital transformation genom att tillhandahålla kontroll- och styrsystem (OSS), intäkts- och kundhantering (BSS), kärnnät för telekom (paketdata och kommunikationstjänster), molntjänster och infrastruktur för NFV (Networks Functions Virtualization, virtualisering av nätfunktioner) samt programutveckling och modernisering (ADM).

Managed Services

Managed Services skapar värden och differentiering genom ett integrerat tillvägagångssätt som omfattar samtliga aspekter av våra kunders verksamheter. Genom att driva och optimera nät för telekommunikation och IT-verksamhet med högt utvecklade, automatiserade, industrialiserade processer och en global leveransmodell, ökar vi våra kunders förmåga att möta - och överträffa - konsumenternas förväntningar.

Emerging Business

Våra nya och hållbara affärer ökar nu snabbt bortom Ericssons traditionella kärnverksamhet. Teknologier som 5G, artificiell intelligens (AI), automation, VR/AR och edge computing skapar nya möjligheter för våra kunder och partners men även för oss. Våra nuvarande affärsområden riktar sig till snabbt växande marknader där vår teknologi är relevant, till exempel Industri 4.0 och smart tillverkning, IoT-uppkoppling, uppkopplade fordon, säkerhet och edge computing. Hos oss står innovation i centrum och hos Ericsson ONE föds många nya banbrytande innovationsideer.

Våra kunder berättar gärna om oss. Lyssna på några av deras berättelser och hur vi hjälper dem att öka effektiviteten, förbättra den digitala mognaden och fånga upp nya intäktsströmmar.

Forskning och utveckling (FoU) med sina cirka 24 000 medarbetare, är själva kärnan i vår affär. Världen över arbetar Ericssons ingenjörer, forskare och vetenskapsmän med vad som blir nästa stora teknologiska genombrott. Med fler än 54 000 godkända patent har vi en av industrins starkaste portföljer med immateriella rättigheter.

Ingenjör som arbetar med nätverk

Vår historia

Lars Magnus Ericsson grundade Ericsson för 140 år sedan med utgångspunkten att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov. Sedan dess har vi fortsatt att leverera banbrytande lösningar och innovativ teknik som gör gott.

Vi har alltid lagt ner mycket tid och satsat på samarbete med andra för att sätta de öppna standarder som möjliggör global kommunikation och uppkoppling. Här hittar du exempel på några av våra innovationer som haft stor inverkan för människor, företag och samhället i stort.

Vår historia - Lars Magnus och Hilda Ericsson