Skip navigation

Det hållbara samhället: Avfallshantering

Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms - men ny teknik ändra detta. Se hur smarta sensorer och uppkoppling kan hjälpa oss skapa ett mer hållbart samhälle. (NSR är med som kundexempel medan slutsatserna i videon avser generella möjligheter med tekniken)
Video