Ericsson i Sverige

Available in English Svenska

Ericsson är ett av världens ledande företag inom kommunikationsområdet och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vår svenska organisation har närmare 12 455 anställda av totalt 95 359 globalt (dec 2018), inom företagets alla verksamheter – forskning, utveckling, försäljning, produktion och administration.

Ericssons forskningsstiftelse

Ericsson satsar en avsevärd del av sin omsättning på forskning och utveckling. Koncernen bedriver egen forskning inom vissa nyckelområden, t ex radiosystem, mikrovågsteknik, samt multimedia och IP-nät, men är beroende av forskningsresultat inom ett betydligare bredare område. Ericsson har därför ett omfattande samarbete med universitet och högskolor.

Läs mer

Tekniken &

Tekniken & är en samtalsserie om vår tids kanske viktigaste frågor där vi belyser den digitala teknikens möjligheter och konsekvenser.

Läs mer

Ericsson Pensionsstiftelse

Ericsson är ansvarig för en förmånsbaserad pensionsplan, ITP2. Som säkerhet för detta åttagande finns bland annat tillgångarna i Ericssons pensionsstiftelse.

Läs mer om stiftelsen

Nyheter på svenska

Våra största Ericsson-siter i Sverige är: Kista, Göteborg (Lindholmen), Linköping, Karlskrona och Lund.

Our Offices

Kista, Huvudkontor

Torshamnsgatan 21

164 83 Stockholm

Tel: +46 10 719 00 00

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Org nr: 556016-0680

Linköping

Datalinjen 3

583 30 Linköping

Tel: +46 10 719 00 00

Göteborg

Lindholmspiren 11

417 56 Göteborg

Tel: +46 10 719 00 00

Lund

Mobilvägen 12

223 62 Lund

Tel: +46 10 719 00 00

Karlskrona

Ölandsgatan 1

371 33 Karlskrona

Tel: +46 10 719 00 00

Borås

Sandlidsgatan 3

504 62 Borås

Tel: +46 10 719 00 00

Kumla

Montörgatan 2

692 29 Kumla

Tel: +46 10 719 00 00

Luleå

Laboratoriegränd 11

977 53 Luleå

Tel: +46 10 719 00 00