ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

Tekniken &

Tekniken &

Hur förändrar tekniken våra liv och samhället i stort? Tekniken & är en serie om vår tids kanske viktigaste frågor där vi belyser den digitala teknikens möjligheter och konsekvenser.

Tekniken & Framtidsvisionärerna: 5G

5G är inte bara väldigt snabbt utan också säkert. Därför har man nu börjat använda 5G i kritiska industriella sammanhang, exempelvis inom logistik. Här är T-poden, lastbilen som kommer att frakta oss in i framtiden.

Tekniken & Klimatet

Hur mycket kan man som individ påverka klimatförändringarna? Och till hur stor del kan teknisk innovation hjälpa oss att lösa klimatfrågan? Se och läs mer här.

Tekniken & Jobben

Vartannat jobb i Sverige kommer att automatiseras inom 20 år. Är det bara de monotona och farliga jobben som försvinner? Eller är AI också kommer att ersätta jurister, kirurger och låtskrivare? Se och läs mer här.

Tekniken & Tryggheten

Hur skyddar vi våra hem från intrång när våra liv i flyttar ut i "molnet"? Och vilka moraliska dilemman uppstår i en värld där maskiner kan fatta självständiga beslut, ibland på liv och död? Se och läs mer här.

Fler avsnitt