Filtering
4123 - 4131 of 4522

Apr 06, 2004 | General press release

Ericssons ordinarie bolagsstämma 2004

På Ericssons ordinarie bolagsstämma omvaldes i dag Peter Bonfield, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson, Eckhard Pfeiffer, Carl-Henric Svanberg, Lena Torell, Michael Treschow och Marcus Wallenberg till styrelseledamöter. Samtidigt fattades beslut om nyval av Nancy McKinstry. Peter Sutherland hade tidigare avböjt omval.

Apr 06, 2004 | General press release

Ericsson's Annual General Meeting 2004

At Ericsson's annual general meeting (AGM), Peter Bonfield, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson, Eckhard Pfeiffer, Carl-Henric Svanberg, Lena Torell, Michael Treschow, and Marcus Wallenberg were today re-elected Members of the Board of Directors. At the same time, it was resolved to elect Nancy McKinstry Member of the Board. Peter Sutherland had previously declined re-election.

Apr 06, 2004 | General press release

Ericssons avgående vice VD Per-Arne Sandström närvarar vid dagens pressträff

Vid dagens pressträff i anslutning till Ericssons bolagsstämman kommer både VD Carl-Henric Svanberg och avgående vice VD Per-Arne Sandström att närvara.

Apr 06, 2004 | General press release

Ericsson utser tre nya vice verkställande direktörer

Ericssons styrelse har i dag utsett Kurt Jofs, Bert Nordberg och Björn Olsson till vice verkställande direktörer. Kurt Jofs är chef för affärsenheten Access, Bert Nordberg är försäljnings- och marknadschef och Björn Olsson chef för affärsenheten System. Karl-Henrik Sundström tillrädde som vice verkställande direktör och finanschef den 8 april 2003.

Apr 06, 2004 | General press release

Ericsson appoints three new executive vice presidents

The Ericsson board of directors has appointed Kurt Jofs, Bert Nordberg and Björn Olsson as executive vice presidents, effective as of today. Kurt Jofs is head of business unit Access, Bert Nordberg is head of sales and marketing and Björn Olsson is head of business unit Systems. Karl-Henrik Sundström assumed the position as Executive Vice President and Chief Financial Officer on April 8, 2003.

Apr 01, 2004 | General press release

Ericsson kommer att rapportera en högre bruttomarginal för första kvartalet jämfört med föregående kvartal

Ericsson höjer förväntningarna på bruttomarginalen för första kvartalet 2004. Bruttomarginalen förväntas överstiga 41,6% som uppnåddes i fjärde kvartalet 2003.

Mar 29, 2004 | General press release

Ericsson awarded EDGE contract by Swisscom Mobile

Swisscom Mobile has selected Ericsson as sole supplier for its GSM network upgrade with EDGE. The Swiss operator opted for EDGE to supplement its WCDMA network short-term with a mobile broadband solution covering the whole country. The contract has a value of more than SEK 600 million.