Årsredovisningen nu publicerad

Press release
Mar 08, 2010 07:28 (GMT +00:00)

Information till redaktionen:

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 80 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2009 på 206.5 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/technologyforgood

www.youtube.com/ericssonpress

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

 

Ericsson Corporate Public & Media Relations

Telefon: +46 10 719 69 92

E-post: media.relations@ericsson.com

 

Ericsson Investor Relations

Telefon: +46 10 719 00 00

E-post: investor.relations@ericsson.com

 

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars  kl. 8.10 .