Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vår svenska organisation har närmare  14 000 anställda av totalt cirka 111 000 globalt (dec 2017), inom företagets alla verksamheter – forskning, utveckling, försäljning, produktion och administration.

Ericssons erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och Nasdaq  NewYork.

Ericsson har en av branschens starkaste patentportföljer med 45 000 beviljade patent. Ericsson i Sverige är basen för FoU inom radioteknik och 5G - och vi har ett tydligt mål, vår forskning och utveckling i Sverige ska/borde vara världsledande, inte minst i nästa generations system för mobilkommunikation. Totalt har vi omkring 7500 dedikerade anställda inom våra FoU-aktiviteter i Sverige.

Våra största Ericsson-siter i Sverige är: Kista, Göteborg (Lindholmen), Linköping. Karlskrona och Lund.