Filtering
4582 - 4590 of 4639

May 08, 2002 | General press release

Ericsson compression technology boosts 3G network capacity

Ericsson has closed the circle from the initial idea to verification by hosting a successful Robust Header Compression, ROHC, interoperability test recently in Sweden. ROHC means performance gains of typically 50 percent for IP based services in all 3G systems.

Apr 22, 2002 | General press release

Ericsson omorganiserar för att möta kundbehov

Ericsson skapar en ny affärsenhet genom att slå samman Mobilsystem med Flertjänstnät. Den nya affärsenheten kommer att ledas av Bert Nordberg.

Apr 22, 2002 | General press release

Ericsson organizes to adapt to customer needs

Ericsson forms a new business unit by merging Mobile Systems with Multi-Service Networks. The new business unit will be headed by Bert Nordberg.

Apr 22, 2002 | General press release

Nyemission i Ericsson

Får ej distribueras i USA, Australien, Kanada eller Japan.

- Avsikt att tillföra cirka 30 miljarder SEK

- Både aktier av serie A och serie B ger rätt att teckna nya aktier av serie B

- Nyemissionen förväntas genomföras före utgången av tredje kvartalet

- Industrivärden och Investor har uttryckt sitt fulla stöd för den föreslagna nyemissionen

Apr 22, 2002 | General press release

Rights offering in Ericsson

Not to be distributed into the United States, Australia, Canada or Japan. For the German market: Notification pursuant to Section 15 WpHG