Ericsson inkluderar Tandberg Televisions amerikanska aktieägare i kontanterbjudandet

Press release
mar 07, 2007 07:35 (GMT +00:00)
Ericsson informerar idag att det offentliga kontanterbjudande om att förvärva samtliga aktier i Tandberg Television (OSE:TAT) som offentliggjordes den 26 februari 2007 ("Erbjudandet") kan även accepteras av Tandbergs amerikanska aktieägare och av aktieägare som är bosatta i USA.
 
Som angavs i avsnittet begränsningar (restrictions) i Erbjudandet, var det ursprungligen fastställt att Erbjudandet inte riktades till aktieägare i USA ("U.S. persons" som termen definieras i amerikansk värdepapperslagstiftning) eller till aktieägare som är bosatta i USA.


Baserat på ny information som Ericsson erhållit och efter att ha inhämtat råd från amerikanska jurister, har Ericsson, oberoende av vad som tidigare angivits, beslutat att rikta Erbjudandet även till aktieägare i USA ("U.S. persons" som termen definieras i amerikansk värdepapperslagstiftning) och till aktieägare som är bosatta i USA.  Detta innebär att Ericsson kommer att se till att Erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Tandberg Television skickas till Tandbergs amerikanska aktieägare och till Tandbergs aktieägare som är bosatta i USA. Accepter från amerikanska aktieägare och från personer som är bosatta i USA kommer följaktligen  att tas emot, men med förbehåll för de villkor och förutsättningar som gäller för Erbjudandets genomförande.


Beslutet att även rikta Erbjudandet till Tandbergs aktieägare i USA och till aktieägare som är bosatta i USA gäller med omedelbar verkan.  Någon ytterligare information än den som redovisats ovan krävs inte och kommer inte heller att lämnas.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på: http://www.ericsson.com
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
 
Ericssons pressavdelning
Tel: 08 719 6992
E-mail: press.relations@ericsson.com
 
Ericssons investerarrelationer
Tel: 08 719 4631
E-mail: investor.relations.se@ericsson.com
 
Ericssons investerarrelationer, Nordamerika
Phone: +1 212 843 8435
E-mail: investor.relations@ericsson.com