Skip navigation

Ericsson Araştırma Türkiye, Avrupa'daki 6G Araştırmalarını Geliştirmeye Yönelik ROBUST-6G Projesine Katılıyor

Available in English Türkçe
 • Ericsson Araştırma Türkiye, küresel proje koordinatörü olarak, ROBUST-6G projesine 6G güvenliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi (AI/ML) kullanımı konusunda katkı sağlayacak.
 • ROBUST-6G projesi, yeni 6G hizmet ve şebekelerinin dinamik yapısının gelecekteki siber-fiziksel süreçlerde yaratacağı zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Projenin, bu doğrultuda, veri odaklı ve AI/ML tabanlı güvenlik çözümleri geliştirilmesine katkıda bulunması planlanıyor.
Press release
Feb 26, 2024
Ericsson Türkiye Araştırması ROBUST-6G 2024 Toplantı Fotoğrafı

Ericsson (NASDAQ: ERIC) Araştırma Türkiye, son Avrupa Akıllı Şebekeler ve Servisler Ortak Girişimi (SNS JU) kapsamında fonlanan ROBUST-6G projesini başlattığını duyurdu. Projeyle, 6G güvenlik teknolojileri için yenilikçi çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ericsson Araştırma Türkiye, konsorsiyumdaki 12 uluslararası ortakla birlikte yürütülecek ROBUST-6G projesinde küresel proje koordinasyonu rolünü üstlenecek. Böylece Ericsson Araştırma Türkiye, Türkiye’de bir Ufuk Avrupa projesinde koordinatörlük görevi üstlenen ilk Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) organizasyonu olacak.

6G şebekelerinin, öngörülen kullanım senaryolarının gerektirdiği zorlu ve çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmesi için programlanabilir, uyarlanabilir ve verimli olması gerekiyor. Ancak, verimlilik, programlanabilirlik ve esneklik düzeyindeki artış 6G şebekelerinin yönetilmesini ve işletilmesini karmaşık hale getirecek. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için de şebeke ve hizmet yönetiminin tamamen otomatikleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, şebeke hizmetlerinin, altyapısının ve verilerin olası siber güvenlik risklerinden korunması elzem hale geliyor.

ROBUST-6G projesi, 6G şebekelerinin fiziksel, servis ve altyapı katmanlarının bu siber güvenlik risklerine dayanımlı hale getirilmesi için en yeni yaklaşımlarla çözüm getirmeyi amaçlıyor. ROBUST-6G, bu amaca ulaşmak için Sıfır Dokunuş Şebeke ve Servis Yönetimi (Zero-Touch Security and Service Managment, kısaca ZSM) ve Yapay Zeka/Makine Öğrenimi (AI/ML) tekniklerini kullanarak, tam otomatik, uçtan uca akıllı şebeke ve hizmet güvenliği yönetim çerçevesini tasarlayıp uygulayacak.

ROBUST-6G projesi, dağıtık zeka (Distributed Intelligence), mahremiyet iyileştirmeleri ve AI/ML'deki şeffaflık konularındaki dayanıklılığı inceliyor. Proje, aynı zamanda 6G şebeke tasarımında enerji verimliliği sağlayan sürdürülebilir yapay zeka yöntemlerini de teşvik edecek. ROBUST-6G, AI/ML tabanlı fonksiyonlar için gerekli performansı sağlarken bilişim gereksinimlerini iyileştirip tüketilen enerjiyi en aza indirmeyi hedefliyor vetoplum genelinde sürdürülebilir çözümleri mümkün kılma vizyonunu benimsiyor.

Avrupa Akıllı Şebekeler ve Servisler Ortak Girişimi (SNS JU), 6G için daha detaylı tasarım ve sistem optimizasyonu hedefine doğru ilerlerken, mikroelektroniği ve sürdürülebilirliği temel unsurlar olarak program kapsamında fonlanan projelere entegre edilmesini teşvik ediyor.  Böylece standardizasyon çabalarına güçlü bir şekilde katkıda bulunacak birinci sınıf 6G teknolojileri oluşturulmasını amaçlıyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kablosuz iletişim teknolojisinin en yeni nesli 6G, her yerde kablosuz zeka sunabilme özelliğiyle devrim yaratma potansiyeline sahip. Yapay zekanın, hem gelecekteki teknolojik gelişmeleri desteklemesi  hem de bu teknolojilerin güvenilirliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor. Aynı zamanda şebekelerdeki yapay zeka bileşenlerinin güvenilirliği de büyük önem taşıyor. ROBUST-6G projesinin bir parçası olarak, yapay zeka destekli 6G güvenliği araştırmalarına katkıda bulunacağımız için gurur duyuyoruz. 6G, iletişim teknolojilerinin geleceğini temsil ediyor ve bu teknolojilerin dünyada gerçek bir fark yaratma etkisi olduğuna inanıyoruz.”

Yeni SNS JU Proje Portföyüne İlişkin Genel Değerlendirme

Program kapsamında fonlanan her proje, 6G araştırma alanının büyük bir bölümüne yayılan yenilikçi yaklaşımları inceliyor. Bağımsız dış uzmanlardan oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından ele alınan proje teklifleri, uygulamanın mükemmellik düzeyi, etkisi, kalitesi ve verimlilik kriterleri üzerinden değerlendiriliyor. Konu ve kapsam olarak çeşitlilik gösteren projeler, 6G’ye ilişkin zorlukların çok yönlü bir yaklaşımla ele alınmasını sağlayıp geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler vaat ediyor:

 • Sistem Mimarisi: 6G şebekelerinin temel yapısının daha fazla dayanıklılık, uyarlanabilirlik ve verimlilik sağlayacak şekilde güçlendirilmesine öncelik veriyor.
 • Kablosuz İletişim Teknolojileri ve Sinyal İşleme: Terahertz iletişim ve entegre iletişim-algılama paradigmaları gibi gelişmeler inceleniyor.
 • İletişim Altyapı Teknolojileri ve Cihazları: Fiziksel ve sanal altyapının yeni 6G teknolojilerini destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve genişletilmesini kapsıyor.
 • Güvenilir Servisler ve Akıllı Güvenlik: Kullanıcı verilerinin korunmasına ve mahremiyetine öncelik veren 6G’ye güvenli bir şekilde geçiş sağlanmasını kapsıyor.
 • 6G Şebekeleri için Mikroelektronik Tabanlı Çözümler: 6G şebekelerine yönelik ileri mikroelektronik çözümlerin geliştirilmesi ve doğrulanması için çalışılıyor.
 • AB-ABD 6G Araştırma & Uygulama İş birliği: 6G’nin bütünsel bir şekilde geliştirilmesi amacıyla endüstriler, akademi ve düzenleyici kurumlar arasındaki sinerji teşvik ediliyor.
 • Tamamlayıcı SNS Deneysel AB Çapında Federasyon Altyapısı: Uçtan uca 6G mimarisinin doğrulanmasını amaçlayan, AB ölçeğinde deneysel altyapının kurulması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.
 • SNS Toplumsal Zorluklar: Teknolojik gelişmeleri toplumsal ihtiyaç ve faydalarla uyumlu hale getirmek amacıyla 6G’nin geniş ölçekli toplumsal etkileri ele alınıyor.
 • Dikey Sektörleri Kapsayan Geniş Ölçekli Deneme ve Pilot Çalışmalar: 6G teknolojilerinin bağlantılı ve otomatik mobilite, sağlık hizmetleri, akıllı şehirler, eğitim ve tarım gibi sektörlerde gerçek dünya uygulamalarına aktarılmasını kapsıyor.

ROBUST-6G, SNS JU tarafından fonlanan Ocak 2024 itibariyle faaliyete geçecek 27 yeni araştırma, inovasyon, test ve demonstrasyon projesi arasında yer alıyor. Tüm projeler, çığır açan yenilikler, deneysel platformlar ve büyük ölçekli çalışmalar sunuyor, dünya standartlarında araştırmaları teşvik ediyor ve böylece dünyanın dijitalleşen geleceğini şekillendirerek akıllı şebekeler ve hizmetler geliştirme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

 

BİZİ TAKİP EDİN:

Ericsson basın bültenlerine buradan abone olun

Ericsson blog yayınlarına buradan abone olun

www.twitter.com/ericsson

www.facebook.com/ericsson

www.linkedin.com/company/ericsson

ERICSSON HAKKINDA:

Ericsson, iletişim servis sağlayıcılarının, bağlantının sunduğu imkanlardan azami şekilde yararlanmasını sağlar.  Şirketin portföyü Mobil Şebekeler, Dijital Hizmetler, Yönetim Hizmetleri ve Gelişen İşleri kapsar ve müşterilerimizin dijitalleşmesine, verimliliği artırmasına ve yeni gelir akışları bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ericsson'un inovasyona yaptığı yatırımlar, dünya çapında milyarlarca insana telefon ve mobil geniş bandın faydalarını sağlar. Ericsson hissesi Nasdaq Stockholm ve Nasdaq New York'ta işlem görmektedir. www.ericsson.com

 

SNS JU Hakkında:

Avrupa Akıllı Şebekeler ve Servisler Ortak Girişimi (SNS JU), 2021/2085 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü ile 2021 yılında kurulmuş bir ortak girişimdir. Bu AB ortaklığı, AB Komisyonu ve 6G Akıllı Şebekeler ve Servisler Ortak Girişimi (6G-IA) ile birlikte yürütülmektedir. Kamu ve endüstri paylarının birleşimi, Akıllı Şebeke ve Servisler Ortak Girişimi'ni hem iş birliği için ideal bir platform yapmakta, hem de yeni nesil şebekeler ve hizmetler konusunda dünya standartlarında araştırma ve inovasyonu teşvik etmek için uygun bir araç haline getirmektedir. SNS JU'nun iki ayaklı yaklaşımı, 5G'nin yayılımını ve 6G sistemlerinin ileri düzey araştırmalarını desteklemek için AB oyuncuları adına bir süreklilik ortamı sağlarken aynı zamanda AB tedarik zinciri tarafını da güçlendirmek için en iyi araştırmalara, KOBİ'lere ve sanayiye ciddi finansal destek sağlamaktadır. SNS JU, 6G Araştırma ve İnovasyon Programları kapsamında Üye Devletler arasında uyumu ve sinerjiyi teşvik eder ve uluslararası iş birliğini destekler.

SNS JU, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDGs) sürdürülebilir, dayanıklı ve iklimsel açıdan nötr şebeke altyapıları ve hizmetleri aracılığıyla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Horizon Europe programı kapsamında SNS JU'nun birinci ve ikinci çağrısı için ayrılan toplam AB fonu yaklaşık 380 milyon avrodur.

SNS JU hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://smart-networks.europa.eu adresini ziyaret edin.

SNS JU'yu LinkedIn üzerinden takip edin ve Twitter üzerinden projelerdeki son gelişmeler hakkında en güncel bilgileri edinin. InfoDays veya en güncel SNS sunumlarını kaçırdınız mı? YouTube kanalına göz atın.