ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

In this section

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Ledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Available in English Svenska

Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa regler för bolagets verksamhet.

Aktiebolagslagen (2005:551) reglerar bolagsordningens innehåll. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och är offentlig eftersom den registreras hos Bolagsverket.

Telefonaktiebolaget LM Ericssons bolagsordning ändrades senast på Årstämman 2016

Ladda ner Bolagsordning