Ericsson kommenterar

Då och då publicerar vi uttalanden, förtydliganden eller kommentarer, såväl som annan relevant information om artiklar eller intervjuer.