Skip navigation

Kommentar på SVT program

Tillgänglig på English Svenska
19 oktober, 2022

Ericsson har tagit del av avsnittet av Uppdrag Granskning som sändes idag, 19 oktober, 2022.

Ericsson har en lång historia av att skapa och utveckla globala kommunikationssystem. Vi är fast beslutna att omgående adressera missförhållanden närhelst de inträffar i något av de cirka 180 länder där vi är verksamma. Som tidigare meddelats, betalade Ericsson under 2019 ett betydande sanktionsbelopp avseende historiska missförhållanden. Sedan 2019 har vi genomfört betydande förbättringar av och investeringar i bolagets processer för regelefterlevnad och interna kontroller för att förebygga och upptäcka missförhållanden. Under de senaste sex månaderna har vi tagit betydande steg mot att ytterligare stärka bolagsstyrning och riskhantering. 

Vad gäller de påstådda anklagelserna avseende händelserna i Irak, tar vi dessa och liknande anklagelser på största allvar - det gäller så väl det påstådda agerandet samt det faktum att US Department of Justice (DOJ) har meddelat oss att de inte informerats om Irak-utredningen från 2019 på ett tillfredsställande sätt. Vi fortsätter att utreda fakta kring de påstådda händelserna, av vilka några inträffat så långt tillbaka som 2011. Vi fortsätter att arbeta direkt med myndigheterna, bl.a. DOJ och US Securities and Exchange Commission (SEC), för att lösa och hantera eventuella frågor, så som nödvändigt. Vi är också fast beslutna att omedelbart och noggrant utreda eventuella nya påståenden om oegentligheter och, där det bedöms befogat, informera DOJ och SEC om det som framkommer av våra utredningar.

Vi är fast beslutna att slutföra utredningen och lösa dessa frågor.