Kommentar om betalningar från LCM Alliance LLP

Tillgänglig på English Svenska

6 September, 2017

Med anledning av uppgifter om att Ericsson under 2013 ska ha mottagit fyra betalningar från LCM Alliance LLP, vill bolaget ge följande kommentar:

Ericsson har undersökt de här betalningarna från 2013 och har kommit fram till att de är relaterade till ett kundkontrakt. Vår kund har använt en betalningsförmedlare, men varför betalningarna slutligen kom från bolaget i fråga vet vi fortfarande inte.

Ericsson är ett globalt bolag med kunder i 180 länder och bolaget tar emot ett stort antal betalningar från olika länder och i olika valutor. Det är en utmaning att ha full kontroll på samtliga inkommande betalningar – vem som helst kan betala in belopp på ett konto utan kontoinnehavarens förhandsgodkännande – men vi matchar betalningar som kommer in med utställda fakturor så att vi vet när en faktura har betalats. Om en betalning inte skulle kunna matchas med en faktura skulle vi kontakta betalaren för att reda ut saken.

Ericsson arbetar för närvarande med att ytterligare förbättra arbetssättet kring betalningsallokering, så att vi kan ha ett mer effektivt system för att upptäcka och validera betalningar från okända aktörer, så att vi kan flagga dem till våra banker.

Ericsson arbetar nära våra banker i de här frågorna. Ericsson står bakom åtgärder mot penningtvätt och de legala kontroller som kräver av finansiella institutioner och andra reglerade aktörer att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt.