I detta avsnitt

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Koncernledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Koncernledning

Tillgänglig på English Svenska

Styrelsen utser verkställande direktör och koncernchef samt vice verkställande direktörer. Den verkställande direktören och koncernchefen ansvarar för den löpande verksamheten med stöd av koncernledning.

Börje Ekholm

Börje Ekholm
Verkställande direktör och koncernchef (sedan 2017)

Född 1963. Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike.
Nationalitet: Sverige och USA
Styrelseledamot:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Alibaba Group och Trimble Inc. 
Innehav i Ericsson: 1) 21 760 B-aktier och 1 009 000 ADS, 8 319 syntetiska aktier samt 2 000 000 köpotioner.
Bakgrund: Koncernchef för Patricia Industries, en division inom Investor AB (2015-2017). Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB 2005-2015. Tidigare chef för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar på Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. Hedersdoktor vid KTH. Sedan 2017 medlem i styrgruppen för Digital Communication Governors inom World Economic Forum samt medlem i Bredbandskommissionen för hållbar utveckling.Ledamot i förtroenderådet i Choate Rosemary Hall och ledamot i Swedish-American Chamber of Commerce i New York. 

 

Fredrik Jejdling

Fredrik Jejdling
Vice verkställande direktör och chef för affärsområdet Networks (sedan 2017), samt chef för segmentet Networks

Född 1969. Master of Science i Economics & Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv
Innehav i Ericsson:1) 14 522 B-aktier.
Bakgrund: Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Services (2016-2017). Har haft olika befattningar inom kommersiella och finansiella verksamheter, bland annat chef för region Afrika söder om Sahara, chef för region Indien och chef för Sales and Finance inom affärsenheten Global Services. Tidigare befattningar innefattar ledande befattningar på LUX Asia Pacific och Tele2 Group.

 

Arun Bansal

Arun Bansal
Vice verkställande direktör (sedan 10 juni 2020) och chef för marknadsområdet Europa & Latinamerika (sedan 2017)

Född 1968. Bachelor of Engineering (Electronics), University of Jiwaji, Indien, och Postgraduate Diploma in Marketing från Indira Gandhi National Open University, Indien.
Nationalitet: Indien
Styrelseledamot: OPCOM Cables Sdn Bhd, Malaysia. Mycronic AB, Sverige. 
Innehav i Ericsson:1) 14 126 B-aktier och 17 636 ADS.
Bakgrund: Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Products (2016-2017). Kom till Ericsson 1995 och har haft olika chefsbefattningar inom bolaget, däribland Senior Vice President och chef för affärsenheten Radio, chef för region Sydostasien och Oceanien samt Country Manager i Indonesien och Bangladesh. Har även arbetat i Sverige, USA, Malaysia och Singapore.

MajBritt Arfert

MajBritt Arfert
Senior Vice President, personaldirektör och chef för koncernfunktionen People (sedan 2017)

Född 1963. Examen Förvaltningslinjen med personalvetenskaplig inriktning, Göteborgs Universitet.
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:1) 22 645 B-aktier.
Bakgrund: Tillförordnad personaldirektör och chef för koncernfunktionen Human Resources (2016-2017). Personaldirektör på Ericsson Sverige (2015-2017). Tidigare Vice President och personaldirektör inom affärsenheten Support Solutions (2007-2015). Har också tidigare innehaft flera olika befattningar inom personal (Human Resources), däribland chef för Human Resources inom Sony Ericsson i Tyskland (2001-2004).

Xavier Dedullen

Xavier Dedullen
Senior Vice President, chefsjurist, chef för koncernfunktionen Legal Affairs & Compliance och sekreterare i styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (sedan 2018)

Född 1964. Master of Laws (LL.M), New York University School of Law, USA, Master of Laws (Lic. Jur) KU University of Leuven, Belgien, och Bachelor in Law, Facultés Notre Dame dela Paix, Belgien. 
Nationalitet:  Belgien
Styrelseledamot:
 Inget.
Innehav i Ericsson:1) Inget.
Bakgrund: Tidigare Group General Counsel Holcim Ltd (numera LafargeHolcim) (2013-2018) med ansvar för enheterna Legal and Compliance, baserad i Schweiz. Har innehaft ett antal ledande positioner, senast som Vice President International för Legal and External Affairs och andra chefspositioner inom Verizon Business (2004-2013), med bas i Storbritannien och Hongkong. Tidigare befattningar innefattar arbete inom telekom, bankväsendet och kraftindustrin, med bas i Storbritannien och Schweiz. Karriären inleddes på en advokatbyrå i New York.

Erik Edudden

Erik Ekudden
Senior Vice President, Chief Technology Officer (sedan 2018) och chef för koncernfunktionen Technology (sedan 2018)

Född 1968. Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:1) 18 195 B-aktier och 6 686 ADS
Bakgrund: Tidigare Chief Technology Office och chef för Technology & Architecture inom koncernfunktionen Technology and Emerging Business (juli 2017-mars 2018). Började på Ericsson 1993 och har haft flera olika chefsbefattningar sedan dess, till exempel chef för Technology Strategy, Chief Technology Office för Americas i Santa Clara USA samt chef för Standardization & Industry. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Niklas Heuveldop

Niklas Heuveldop
Senior Vice President och chef för marknadsområdet Nordamerika (sedan 2017)

Född 1968. Civilingenjörsexamen i Industrial Engineering and Management, Linköpings Tekniska Högskola.
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Swedish-American Chamber of Commerce i New York samt CTIA, branschorganisationen för mobil och trådlös kommunikation i USA.
Innehav i Ericsson:1) 4 732 B-aktier och 13 585 ADS.
Bakgrund: Senior Vice President, Chief Strategy Officer och chef för koncernfunktionen Technology and Emerging Business (april 2017-mars 2018). Tidigare Chief Customer Officer och chef för koncernfunktionen Sales (2016-2017). Har innehaft flera seniora chefsbefattningar i Europa och Amerika, bland annat som chef för Global Customer Unit AT&T och chef för marknadsenheten Centralamerika och Karibien. Tidigare befattningar utanför Ericsson innefattar vd på ServiceFactory och COO på WaterCove Networks.

Chris Houghton

Chris Houghton
Senior Vice President och chef för marknadsområde Nordostasien (sedan 2017)

Född 1966. Bachelor of Law, Huddersfield Polytechnic, Storbritannien.
Nationalitet: Storbritannien.
Styrelseledamot:
 Inget.
Innehav i Ericsson:1) 33 761 B-aktier.
Bakgrund: Chef för region Nordostasien (2015 - 2017). Har även tidigare haft ledande befattningar på Ericsson, innefattande chef för region Indien, chef för Customer Unit Storbritannien och Irland samt olika ledande befattningar inom Ericsson i Kina, Ungern, Indien, Irland, Japan, Sverige och Storbritannien.

Jan Karlsson

Jan Karlsson
Senior Vice President och chef för affärsområdet Digital Services (sedan 2018), samt chef för segmentet Digital Services

Född 1966. Examen i företagsekonomi, ESSEC Business School, Frankrike.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:1) 691 B-aktier och 5 883 ADS.
Bakgrund: Tillförordnad chef för affärsområdet Digital Services, februari - juli 2018. Tidigare chef för Solution Area BSS inom affärsområdet Digital Services. Jan Karlsson började på Ericsson i början av 2017 och var tidigare koncernchef för DigitalRoute, en oberoende mjukvaruleverantör med fokus på insamling och förbehandling av data inom operatörssegmentet och andra branscher. 

Peter Laurin

Peter Laurin
Senior Vice President och chef för affärsområdet Managed Services (sedan 2017), samt chef för segmentet Managed Services

Född 1971. Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola, och Master of Business Administration, Handelshögskolan i Göteborg.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: ByggVesta AB
Innehav i Ericsson:1) 2 091 B-aktier
Bakgrund: Tidigare chef för region Nordeuropa och Centralasien. Tidigare chefsbefattningar inom Ericsson innefattar chef för Ericssons Global Customer Unit Vodafone (2013-2016) och andra ledningsbefattningar i Nordamerika, Asien och Europa. Tidigare befattningar utanför Ericsson innefattar positioner inom Arthur D. Little och Mediatude Ltd.

Stella Medlicott

Stella Medlicott
Senior Vice President, marknads- och kommunikationsdirektör och chef för koncernfunktionen Marketing & Corporate Relations (sedan 10 juni 2019)

Född 1969. Filosofie kandidatexamen i samhällsvetenskap från Lincoln universitet (vid den tiden känt som University of Humberside), Storbritannien, samt Postgraduate Diploma i Marknadsföring, Chartered Institute of Marketing.

Nationalitet: Storbritannien
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:1) 6 479 B-aktier.
Bakgrund: Vice President, Marketing & Communications and Government & Industry Relations, för marknadsområdet Europa och Latinamerika sedan juli 2017. Tidigare Chief Marketing Officer, Red Bee Media, som Ericsson förvärvade i maj 2014. Hon har över 25 års erfarenhet inom marknadsföring i större IT-, telekom- och medieföretag, inklusive två år på Technicolor som VP Marketing och tio år på Siemens Communications som Global VP Marketing.

Carl Mellander

Carl Mellander
Senior Vice President, finansdirektör och chef för koncernfunktionerna Finance och Common Functions (sedan 2017)

Född 1964. Civilekonomexamen, Stockholms Universitet.
Nationalitet: Sverige.
Styrelseledamot: International Chamber of Commerce (ICC) i Sverige.

Innehav i Ericsson:1) 33 461 B-aktier.
Bakgrund: Tillförordnad finansdirektör och chef för koncernfunktion Finance och Common Functions (juli 2016 – mars 2017). Har tidigare innehaft olika befattningar inom finans och business control på Ericsson, däribland Vice President och chef för Treasury samt finanschef för regionen Väst- och Centraleuropa. Tidigare befattningar innefattar positioner som finanschef/CFO inom telekomoperatörer samt rymd- och försvarsbranschen.

Nunzio Mirtillo

Nunzio Mirtillo
Senior Vice President och chef för affärsområdet Sydostasien, Oceanien och Indien (sedan 2017)

Född 1961. Master in Electronic Engineering, Sapienza University, Italien.
Nationalitet: Italien.
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson: 1) 37 888 B-aktier.
Bakgrund: Tidigare chef för regionen Medelhavsområdet. Tidigare chefsbefattningar inom Ericsson innefattar bland annat chef för Sales i Västeuropa inom affärsenheten Networks, chef för Business Operations inom marknadsenheten Sydöstra Europa samt kundansvarig för Wind Italien, Vodafone Italien och andra kunder.

Fadi Pharaon

Fadi Pharaon
Senior Vice President och chef för marknadsområdet Mellanöstern & Afrika (sedan 1 september 2019)

Född 1972. Civilingenjörsexamen i datavetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan, samt en MBA från Heriot Watt University, Edinburgh Business School, Skottland.  
Nationalitet: Sverige och Libanon
Styrelseledamot: Inget.
Innehav i Ericsson:1) 153 B-aktier och 1 113 ADS.
Bakgrund: Vice President för Networks & Managed Services inom marknadsområde Europa & Latinamerika. Har haft flera ledande befattningar på Ericsson, bland annat chef för Presales och Strategy för Ericsson region Sydostasien & Oceanien, chef för Ericsson i Singapore och i Brunei.

Åsa Tamsons

Åsa Tamsons
Senior Vice President och chef för affärsområdet Technologies & New Businesses (sedan 2018), samt chef för segmentet Emerging Business and Other

Född 1981 Civilekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm, Sverige
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Inget
Innehav i Ericsson:1) 6 533 B-aktier
Bakgrund: Chef för Affärsområdet Technology & Emerging Business (april - september 2018). Tidigare partner på McKinsey & Company, med fokus på tillväxtstrategier, marknadsföring och försäljning, högteknologi, samt telekommunikation. Hon har jobbat med Europa, USA och Latinamerika och varit baserad på McKinsey’s kontor i Stockholm, San Francisco och Sao Paulo.

1)Uppgifterna om innehav i Ericsson som anges ovan återspeglar situationen per den 31 december 2019 eller, för personer som tillträtt koncernledningen därefter, per tillträdesdagen. Verkställande direktörens och koncernchefens innehav återspeglar situationen per den 21 februari 2020. Antalet aktier och ADS omfattar innehav av närstående i förekommande fall. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan ovan nämnda datum.