Skip navigation

Koncernledning

Tillgänglig på English Svenska

Styrelsen utser verkställande direktör och koncernchef samt vice verkställande direktörer. Den verkställande direktören och koncernchefen ansvarar för den löpande verksamheten med stöd av koncernledningen.

Börje Ekholm

Börje Ekholm
Verkställande direktör och koncernchef (CEO) (sedan 2017)

Funktioner Verkställande direktör och koncernchef samt chef för segmentet Enterprise
Född 1963
Utbildning Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike.
Nationalitet Sverige och USA
Styrelseledamot
Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Trimble Inc. (styrelseordförande)
Innehav i Ericsson 1) 260 351 B-aktier, 1 009 000 ADS och 2 000 000 köpotioner 2)
Bakgrund Koncernchef för Patricia Industries, en division inom Investor AB (2015-2017). Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB (2005-2015). Tidigare chef för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar på Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. Sedan 2017 medlem i styrgruppen för Digital Communication Governors inom World Economic Forum. Styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce i New York. 

 

Fredrik Jejdling

Fredrik Jejdling
Vice verkställande director, affärsområdet Networks (sedan 2017)

Funktioner Chef för affärsområdet Networks och chef för segmentet Networks
Född 1969
Utbildning Master of Science i Economics & Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv
Innehav i Ericsson 1) 74 126 B-aktier
Bakgrund Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Services (2016-2017). Har haft olika befattningar inom kommersiella och finansiella verksamheter, bland annat chef för region Afrika söder om Sahara, chef för region Indien och chef för Sales och Finance inom affärsenheten Global Services. Tidigare befattningar innefattar ledande befattningar på LUX Asia Pacific och Tele2 Group.

 

MajBritt Arfert

MajBritt Arfert
Senior Vice President, personaldirektör (CPO) (sedan 2017)

Funktion Chef för koncernfunktionen People 
Född 1963
Utbildning Examen Förvaltningslinjen med personalvetenskaplig inriktning, Göteborgs universitet, Sverige
Nationalitet Sverige
Innehav i Ericsson 1) 53 218 B-aktier
Bakgrund Tillförordnad chef för koncernfunktionen Human Resources (november 2016–mars 2017). Tidigare personaldirektör Ericsson Sverige (2015–2017) och Vice President och personaldirektör inom affärsenheten Support Solutions (2007–2015). Har haft olika ledande befattningar inom Ericsson, däribland chef för Human Resources på affärsenheten Broadband Networks, chef för Human Resources inom Microwave Systems samt chef för Human Resources och Internal Communications på Sony Ericsson Tyskland.

Scott Dresser

Scott Dresser
Senior Vice President, chefsjurist (CLO) och sekreterare i styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (sedan 2022)

Funktioner Chef för koncernfunktionen Legal Affairs & Compliance
Född 1967
Utbildning Juris Doctorate, Vanderbilt University Law School, USA och Bachelor of Science Business Administration and Finance, University of Hampshire, USA
Nationalitet USA
Styrelseledamot BirdLife International, Cambridge UK, medlem av Advisory Board
Innehav i Ericsson 1) -
Bakgrund Tidigare Group General Counsel på VEON och General Counsel på Virgin Media. Har haft ledande befattningar på BirdLife International, White Mountains Capital och Conservation International. Började sin karriär  i New York I privatpraktik på advokatfirman Lord Day & Lord och Morgan Lewis, där han specialiserade sig på företagsjuridik, bolagsstyrning samt fusioner och förvärv.

Erik Edudden

Erik Ekudden
Senior Vice President, teknisk direktör (CTO) (sedan 2018)

Funktioner Chef för koncernfunktionen Technology 
Född 1968
Utbildning Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan
Nationalitet Sverige

Styrelseledamot Assa Abloy AB
Innehav i Ericsson 1) 33 594 B-aktier och 9 857 ADS
Bakgrund Chief Technology Office och chef för Technology & Architecture inom koncernfunktionen Technology and Emerging Business (juli 2017-mars 2018). Började på Ericsson 1993 och har haft flera olika chefsbefattningar sedan dess, till exempel chef för Technology Strategy, Chief Technology Office för Americas i Santa Clara i USA samt chef för Standardization & Industry. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Sedan 2020 medlem i Bredbandskommissionen för hållbar utveckling och styrelsemedlem i IVA:s Näringslivsråd.

Moti Gyamlani

Moti Gyamlani
Senior Vice President, koncernfunktionen Global Operations (sedan 2022)

Funktion Chef för koncernfunktionen Global Operations
Född 1973
Utbildning Master of Business Administration, Arizona State University, USA, och Bachelor of Mechanical engineering, MIT, Indien
Nationalitet USA
Innehav i Ericsson1) 4 877 B-aktier
Bakgrund Chef för Group Sourcing (2019-2022). Tidigare befattningar  som Chief Procurement & Supply Chain Officer och Chief Cost Transformation Officer, Airtel (2012 - 2019). Ledande befattningar innefattar Group Vice President Global Supply Chain and Sourcing på General Electric Power Conversion, Vice President Global Sourcing på Honeywell, samt Executive Director på General Motors. Har bott och arbetat i flera länder och marknader, bland annat USA, Frankrike, Mexiko och Indien. Rådgivare till styrelsen för eSmartMobility.

Niklas Heuveldop

Niklas Heuveldop

Senior Vice President, Global Communications Platform och VD för Vonage (sedan februari 2024) (medlem av koncernledningen sedan 2017)

Funktioner Chef för affärsområdet Global Communications Platform och VD Vonage
Född
1968
Utbildning
Civilingenjörsexamen i Industrial Engineering and Management, Linköpings Tekniska Högskola

Nationalitet Sverige

Styrelseledamot Swedish-American Chamber of Commerce i New York samt CTIA, branschorganisationen för mobil och trådlös kommunikation i USA.
Innehav i Ericsson 1) 82 729 B-aktier och 14 744 ADS.
Bakgrund Chef för marknadsområdet Nordamerika (2017 –januari 2024), Chief Strategy Officer och chef för koncernfunktionen Technology & Emerging Business (april 2017–mars 2018). Tidigare Chief Customer Officer och chef för koncernfunktionen Sales (2016–2017). Har haft flera seniora chefsbefattningar i Europa och Amerika, bland annat som chef för Global Customer Unit AT&T och chef för marknadsenheten Centralamerika och Karibien. Tidigare befattningar utanför Ericsson innefattar vd på ServiceFactory och COO på WaterCove Networks.

Chris Houghton

Chris Houghton

Senior Vice President, operativ chef (sedan 2023) och medlem av koncernledningen sedan 2017

Funktioner Operativ chef (COO)
Född 1966
Utbildning Bachelor of Law, Huddersfield Polytechnic, Storbritannien.
Nationalitet Storbritannien och Sverige
Innehav i Ericsson 1) 96 963 B-aktier
Bakgrund Chef för marknadsområde Nordostasien (2017-2024). Chef för region Nordostasien (2015-2017). Har även tidigare haft ledande befattningar på Ericsson, innefattande chef för region Indien, chef för Customer Unit Storbritannien och Irland samt olika ledande befattningar inom Ericsson i Kina, Ungern, Indien, Irland, Japan, Sverige och Storbritannien.

Jenny Lindqvist

Jenny Lindqvist

Senior Vice President, marknadsområdet Europa och Latinamerika (sedan 2023)

Funktioner Chef för marknadsområde Europa och Latinamerika
Född 1982
Utbildning Civilekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm.
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot  TechSverige
Innehav i Ericsson 1) 824 B-aktier
Bakgrund Chef för kundenheten Norra Europa och Centraleuropa inom marknadsområde Europa och Latinamerika . Tidigare chefsbefattningar inom Ericssons affärs- och marknadsområden inkluderat chef för Global Customer Unit Telia Company, chef för Solution Line Intelligent Transport Systems, Key Account Manager Telenor, Managed Services Engagement Lead och Business Manager Multimedia. Tidigare befattningar utanför Ericsson inkluderar roller som managementkonsult i Frankrike och Sverige samt inom läkemedelsbranchen, i Filippinerna.

Stella Medlicott

Stella Medlicott

Senior Vice President, marknads- och kommunikationsdirektör (CMO och CCO) (sedan 2019)

Funktioner Chef för koncernfunktionen Marketing & Corporate Relations
Född 1969
Utbildning Filosofie kandidatexamen i samhällsvetenskap från Lincoln universitet (vid den tiden kallat University of Humberside), Storbritannien, samt Postgraduate Diploma i Marknadsföring, Chartered Institute of Marketing, Storbritannien.
Nationalitet Storbritannien
Innehav i Ericsson 1) 8 126 B-aktier
Bakgrund Vice President, Marketing,Communications and Government Relations för marknadsområdet Europa och Latinamerika(juli 2017 - juni 2019). Tidigare Chief Marketing Officer, Red Bee Media, som Ericsson förvärvade i maj 2014. Har över 25 års erfarenhet inom marknadsföring i större IT-, telekom- och medieföretag, inklusive två år på Technicolor som VP Marketing och tio år på Siemens Communications som Global VP Marketing.

Lars Sandström

Lars Sandström

Senior Vice President, finansdirektör (CFO) (sedan april 2024)

Funktioner Chef för koncernfunktionern Finance 
Född 1972
Utbildning Civilekonomexamen,
Nationalitet Sverige
Innehav i Ericsson 1) 41 900 B-aktier
Bakgrund  Finansdirektör på Getinge (2017-2024),Senior Vice President Group reporting, Tax & Control för AB Volvo (2015–2017). Har haft ett flertal seniora positioner inom Scania så som Vice President Financial Services, Head of Group Financial reporting samt Head of Group Reporting & Control. Finansdirektör på Swedish Orphan Biovitrum AB (2010-2012). . Har tidigare även haft chefspositioner på AB Volvo, Scania och Orphan Biovitrum AB.

 

Andres Vicente

Andres Vicente

Senior Vice President, marknadsområdet Sydostasien, Oceanien och Indien (sedan 2024)

Funktioner Chef för marknadsområdet Sydostasien, Oceanien och Indien
Född 1970
Utbildning Examen i juridik, en MBA från EOI och Manchester Business School, och har avslutat programmet Commercial Excellence vid MDI
Nationalitet Spanien
Innehav i Ericsson 1) 9,259 B-aktier
Bakgrund VD för Ericsson Iberia (Spanien och Portugal) och global chef för Telefónicakontot, där han stärkte partnerskap med tjänsteleverantörer och branschintressenter och ledde affärstillväxt inom Ericssons mobil- och företagsverksamhet.

Per Narvinger

Per Narvinger

Senior Vice President, affärsområdet Cloud Software and Services (sedan 2022)

Funktioner Chef för affärsområdet Cloud Software and Services samt chef för segmentet Cloud Software and Services
Född 1974
Utbildning Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan
Nationalitet Sverige
Innehav i Ericsson1) 9 070 B-aktier
Bakgrund Chef för produktområdet Networks och affärsområdet Networks (2018-2022). Chef för kundenheten Nordeuropa och Centraleuropa, marknadsområdet Europa och Latinamerika (2017–2018). Har haft olika ledningsroller på Ericsson sedan 1997, från linjechef inom FoU till chef för Customer Solutions (Australien och Spanien) och produktchef.

Fadi Pharaon

Fadi Pharaon

Senior Vice President, marknadsområdet Mellanöstern & Afrika (sedan 2019)

Funktioner Chef för marknadsområdet Mellanöstern & Afrika
Född 1972
Utbildning Civilingenjörsexamen i datavetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan, samt en MBA från Heriot Watt University, Edinburgh Business School, Skottland.  
Nationalitet Sverige och Libanon
Innehav i Ericsson 1) 355 B-aktier och 1 206 ADS
Bakgrund Vice President för Networks & Managed Services inom marknadsområdet Europa och Latinamerika. Har haft flera ledande befattningar på Ericsson, bland annat chef för Presales och Strategy för Ericsson region Sydostasien & Oceanien, chef för Ericsson i Singapore och i Brunei.

Yossi Cohen

Yossi Cohen 

Senior Vice President, affärsområdet Nordamerika (sedan februari 2024) 

Funktion Chef affärsområdet Nordamerika
Född 
1971
Utbildning Bachelor of Business Administration, University of West London, Storbritannien och diplom i elektronisk teknisk teknik från Mosenson Elite Academy, Israel.
Nationalitet Israel och USA 
Styrelseledamot MediaKind

Innehav i Ericsson 1) -
Bakgrund Chef för strategi, teknik, marknadsföring och affärsutveckling inom marknadsområdet Nordamerika (juni 2020– januari 2024). Tidigare även roller inom Ericssons affärs- och marknadsområden bl.a. som Head Customer Unit Verizon i New Jersey, USA , Global Head of Radio Sales and Business Management, Sverige, Head of Global Customer Unit Softbank, Japan samt Key Account Manager Bezeq Group och CTO för Ericsson Israel. Tidigare befattningar utanför Ericsson inkluderar roller i bolag inom telekommunikation startups och mobiloperatör.

Åsa Tamsons

Åsa Tamsons

Senior Vice President, affärsområdet Enterprise Wireless Solutions och vd för Cradelpoint (sedan  2023) (medlem av koncernledningen sedan 2018)

Funktioner Chef för affärsområdet Enterprise Wireless Solutions och vd för Cradlepoint
Född 1981
Utbildning Civilekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm.
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot CNH Industrial
Innehav i Ericsson 1) 35 7561 B-aktier
Bakgrund Chef för affärsområdet Technology & New Businesses (2018– november 2023), IPR & Licensing (november 2018–november 2023), Group Strategy & M&A (april 2018–mars 2020). Tidigare partner på McKinsey & Company, med inriktning mot företag inom högteknologi och telekommunikation i hela världen gällande tillväxtstrategier samt digital och kommersiell transformering. Innan hon kom till Ericsson har hon bott och arbetat i USA, Brasilien, Frankrike, Sverige och Singapore.

Chafic Nassif

Chafic Nassif

Senior Vice President, marknadsområdet Nordostasien (sedan februari 2024)

Funktion Chef för marknadsområdet Nordostasien
Född 1981
Utbildning Civilingenjörsexamen i IT-entreprenörskap och civilingenjörsexamen i trådlösa system, Kungliga Tekniska Högskolan.
Nationalitet Sverige
Innehav i Ericsson1) 5 944 B-aktier
Bakgrund Chef för Ericssons kundenhet North Latin America North inom marknadsområdet Europa och Latinamerika. Har tidigare haft en rad chefspositioner på Ericsson på olika platser i världen. Han har bland annat varit chef för kundenheten för Taiwan, Key Account Manager i Tyskland, VP Business Development and Head of TV & Enterprise Segments för Global Customer Unit Vodafone, Storbritannien och Head of TV & Media Sales för EMEA. Innan han började på Ericsson har han haft roller inom IT- och affärskonsultföretag i Sverige och i Norden.

1) Uppgifterna om innehav i Ericsson som anges ovan återspeglar situationen per den 31 december 2023. Verkställande direktörens och koncernchefens innehav återspeglar situationen per den 28 februari 2024 och finansdirektörens innehav återspeglar situationen per den 1 april 2024.  Antalet aktier och ADS omfattar innehav av närstående i förekommande fall. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan ovan nämnda datum.

2) Köpoptioner som utfärdats av AB Industrivärden (1 000 000 köpoptioner) och Investor AB (1 000 000 köpoptioner), som vardera berättigar till köp av en B-aktie i Ericsson från AB Industrivärden respektive Investor AB.