Skip navigation

Koncernledning

Tillgänglig på English Svenska

Styrelsen utser verkställande direktör och koncernchef samt vice verkställande direktörer. Den verkställande direktören och koncernchefen ansvarar för den löpande verksamheten med stöd av koncernledning.

Börje Ekholm

Börje Ekholm
Verkställande direktör och koncernchef (sedan 2017)

Funktioner Chef för segmentet Enterprise
Född
1963
Utbildning Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike.
Nationalitet Sverige och USA
Styrelseledamot
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Alibaba Group och Trimble Inc. 
Innehav i Ericsson 1) 260 351 B-aktier, 1 009 000 ADS samt 2 000 000 köpotioner 2).
Bakgrund Koncernchef för Patricia Industries, en division inom Investor AB (2015-2017). Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB 2005-2015. Tidigare chef för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar på Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. Sedan 2017 medlem i styrgruppen för Digital Communication Governors inom World Economic Forum. Styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce i New York. 

 

Fredrik Jejdling

Fredrik Jejdling
Vice verkställande direktör och chef för affärsområdet Networks (sedan 2017)

Funktioner Chef för affärsområdet Networks och chef för segmentet Networks
Född 1969
Utbildning Master of Science i Economics & Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv
Innehav i Ericsson 1) 72 767 B-aktier.
Bakgrund Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Services (2016-2017). Har haft olika befattningar inom kommersiella och finansiella verksamheter, bland annat chef för region Afrika söder om Sahara, chef för region Indien och chef för Sales och Finance inom affärsenheten Global Services. Tidigare befattningar innefattar ledande befattningar på LUX Asia Pacific och Tele2 Group.

 

MajBritt Arfert

MajBritt Arfert
Senior Vice President och personaldirektör (sedan 2017)

Funktion Chef för koncernfunktionen People 
Född 1963
Utbildning Examen Förvaltningslinjen med personalvetenskaplig inriktning, Göteborgs Universitet.
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot Inget.
Innehav i Ericsson 1) 51 021 B-aktier.
Bakgrund Tillförordnad chef för koncernfunktionen Human Resources (november 2016–mars 2017). Tidigare personaldirektör Ericsson Sverige (2015–2017) och Vice President och personaldirektör inom affärsenheten Support Solutions (2007–2015). Har haft olika ledande befattningar inom Ericsson, däribland chef för Human Resources på affärsenheten Broadband Networks, chef för Human Resources inom Microwave Systems samt chef för Human Resources och Internal Communications på Sony Ericsson Tyskland.

Scott Dresser

Scott Dresser
Senior Vice President, chefsjurist och sekreterare i styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (sedan 2022)

Funktioner Chef för koncernfunktionen Legal Affairs & Compliance
Född 1967
Utbildning Juris Doctorate and Law, Vanderbilt University Law School, BS Business Administration and Finance, University of Hampshire
Nationalitet USA
Styrelseledamot Birdlife International, Cambridge Storbritannien
Innehav i Ericsson: inga
Bakgrund Tidigare Group General Counsel på VEON. Har haft ledande befattningar inom Virgin Media, BirdLife International, White Mountains Capital och Conservation International. Inledde sin karriär på advokatbyrå i New York Lord Day & Lord och Morgan Lewis, där han specialiserade sig på bolagsrätt, styrning samt fusioner och förvärv.

Erik Edudden

Erik Ekudden
Senior Vice President och Chief Technology Officer (sedan 2018)

Funktioner Chef för koncernfunktionen Technology 
Född 1968
Utbildning Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot Inget.
Innehav i Ericsson 1) 31 198 B-aktier och 9118 ADS
Bakgrund Tidigare Chief Technology Office och chef för Technology & Architecture inom koncernfunktionen Technology and Emerging Business (juli 2017-mars 2018). Började på Ericsson 1993 och har haft flera olika chefsbefattningar sedan dess, till exempel chef för Technology Strategy, Chief Technology Office för Americas i Santa Clara i USA samt chef för Standardization & Industry. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Sedan 2020 medlem i Bredbandskommissionen för hållbar utveckling och styrelsemedlem i IVA:s Näringslivsråd.

Moti Gyamlani

Moti Gyamlani
Senior Vice President och chef för Global Operations (sedan 2022)

Funktion: Chef för koncernfunktionen Global Operations
Född: 1973
Utbildning: Master of Business Administration, Arizona State University, USA, och Bachelor of Mechanical engineering, MIT, Indien.
Nationalitet: USA
Styrelseledamot: Inget
Innehav i Ericsson:3) 4 811 B-aktier
Bakgrund: Chef för Group Sourcing (2019-2022). Tidigare chef som Chief Procurement & Supply Chain Officer och Chief Cost Transformation Officer, Airtel (2012 - 2019). Dessförinnan chefsbefattningar som bland annat Group Vice President Global Supply Chain and Sourcing inom General Electric Power Conversion, Vice President - Global Sourcing på Honeywell, samt Executive Director på General Motors. Har bott och arbetat i flera länder och marknader, bland annat USA, Frankrike, Mexiko och Indien.

Niklas Heuveldop

Niklas Heuveldop
Senior Vice President och chef för marknadsområdet Nordamerika (sedan 2017)

Funktioner Chef för marknadsområdet Nordamerika 
Född 1968
Utbildning Civilingenjörsexamen i Industrial Engineering and Management, Linköpings Tekniska Högskola.
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot Swedish-American Chamber of Commerce i New York samt CTIA, branschorganisationen för mobil och trådlös kommunikation i USA.
Innehav i Ericsson 1) 82 209 B-aktier och 13 908 ADS.
Bakgrund Senior Vice President, Chief Strategy Officer och chef för koncernfunktionen Technology and Emerging Business (april 2017-mars 2018). Tidigare Chief Customer Officer och chef för koncernfunktionen Sales (2016-2017). Har innehaft flera seniora chefsbefattningar i Europa och Amerika, bland annat som chef för Global Customer Unit AT&T och chef för marknadsenheten Centralamerika och Karibien. Tidigare befattningar utanför Ericsson innefattar vd på ServiceFactory och COO på WaterCove Networks.

Chris Houghton

Chris Houghton
Senior Vice President och chef för marknadsområde Nordostasien (sedan 2017)

Funktioner Chef för marknadsområde Nordostasien
Född 1966
Utbildning Bachelor of Law, Huddersfield Polytechnic, Storbritannien.
Nationalitet Storbritannien
Styrelseledamot
 Inget.
Innehav i Ericsson 1) 96 963 B-aktier.
Bakgrund Chef för region Nordostasien (2015-2017). Har även tidigare haft ledande befattningar på Ericsson, innefattande chef för region Indien, chef för Customer Unit Storbritannien och Irland samt olika ledande befattningar inom Ericsson i Kina, Ungern, Indien, Irland, Japan, Sverige och Storbritannien.

Jenny Lindqvist

Jenny Lindqvist
Senior Vice President och chef för marknadsområde Europa och Latinamerika (sedan den 1 februari 2023)

Funktioner Chef för marknadsområde Europa och Latinamerika
Född 1982
Utbildning Civilekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm, Sverige
Nationalitet  Sverige
Styrelseledamot  TechSverige
Innehav i Ericsson 1) 772 B-aktier
Bakgrund Chef för kundenheten Norra Europa och Centraleuropa inom marknadsområde Europa och Latinamerika . Tidigare ledande befattningar inom Ericsson inkluderar chef för Global Customer Unit Telia Company, chef för Solution Line Intelligent Transport Systems, Key Account Manager Telenor, Managed Services Engagement Lead och Business Manager Multimedia. Tidigare befattningar utanför Ericsson inkluderar roller inom Management Consulting och läkemedelsbranchen, i Sverige, Frankrike och Filippinerna.

Stella Medlicott

Stella Medlicott
Senior Vice President samt marknads- och kommunikationsdirektör (sedan 2019)

Funktioner Chef för koncernfunktionen Marketing & Corporate Relations
Född 1969
Utbildning Filosofie kandidatexamen i samhällsvetenskap från Lincoln universitet (vid den tiden känt som University of Humberside), Storbritannien, samt Postgraduate Diploma i Marknadsföring, Chartered Institute of Marketing, Storbritannien.
Nationalitet Storbritannien
Styrelseledamot Inget.
Innehav i Ericsson 1) 7 572 B-aktier.
Bakgrund Vice President, Marketing & Communications and Government & Industry Relations, för marknadsområdet Europa och Latinamerika, juli 2017 - juni 2019. Tidigare Chief Marketing Officer, Red Bee Media, som Ericsson förvärvade i maj 2014. Hon har över 25 års erfarenhet inom marknadsföring i större IT-, telekom- och medieföretag, inklusive två år på Technicolor som VP Marketing och tio år på Siemens Communications som Global VP Marketing.

Carl Mellander

Carl Mellander
Senior Vice President och finansdirektör (sedan 2017)

Funktioner Chef för koncernfunktionerna Finance och Common Functions
Född 1964
Utbildning Civilekonomexamen, Stockholms Universitet, Öst- och Sydostasien-programmet, Lunds universitet. 
Nationalitet Sverige.
Styrelseledamot International Chamber of Commerce (ICC) i Sverige.
Innehav i Ericsson 1) 91 461 B-aktier.
Bakgrund Tillförordnad finansdirektör och chef för koncernfunktion Finance och Common Functions (juli 2016 – mars 2017). Tidigare befattningar på Ericsson är bland annat Vice President och chef för Treasury samt finanschef for regionen Väst- och Centraleuropa. Även befattningar som finanschef / CFO inom telekomoperatörer samt försvarsbranschen.

Nunzio Mirtillo

Nunzio Mirtillo
Senior Vice President och chef för marknadsområde Sydostasien, Oceanien och Indien (sedan 2017)

Funktioner Chef för marknadsområde Sydostasien, Oceanien och Indien
Född 1961
Utbildning Master in Electronic Engineering, Sapienza University, Italien.
Nationalitet Italien.
Styrelseledamot Inget.
Innehav i Ericsson 1) 130 189 B-aktier.
Bakgrund: Tidigare chef för regionen Medelhavsområdet. Tidigare chefsbefattningar inom Ericsson innefattar bland annat chef för Sales i Västeuropa inom affärsenheten Networks, chef för Business Operations inom marknadsenheten Sydöstra Europa samt kundansvarig för Wind Italien, Vodafone Italien och andra kunder.

George Mulhern

George Mulhern
Senior Vice President och chef för affärsområdet Enterprise Wireless Solutions (sedan 2022)

Funktion: Chef för affärsområdet Enterprise Wireless Solution och VD Cradlepoint
Född: 1956
Utbildning: Bachelor of Science and Master of Business Administration, San Jose State University (USA)
Nationalitet: USA
Styrelseledamot: Regence Blue Shield of Idaho och Cambia Health Solutions
Innehav i Ericsson:  Inget
Bakgrund: VD Cradlepoint vid Ericsson förvärv av bolaget 2020. Tidigare partner på Highway 12 Ventures. Innehaft olika chefspositioner inom Packard Company, inklusive Senior Vice President, LaserJet Global Business Unit.

Per Narvinger

Per Narvinger
Senior Vice President och chef för affärsområdet Cloud Software and Services (sedan 2022)

Funktioner: Chef för affärsområdet Cloud Software and Services och chef för segmentet Cloud Software and Services
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: Inget
Innehav i Ericsson:3) 8 335 B-aktier
Bakgrund: Chef för Product Area Networks, affärsområde Networks (2018-2022). Chef för Customer Unit Northern and Central Europe, Marknadsområde Europe & Latin America (2017-2018). Tidigare chefsbefattningar inom Ericsson sedan 1997, bland annat inom forskning- och utveckling, produktledning och Chef för Customer Solutions (Australien & Spanien).

Fadi Pharaon

Fadi Pharaon
Senior Vice President och chef för marknadsområdet Mellanöstern & Afrika (sedan 2019)

Funktioner Chef för marknadsområdet Mellanöstern & Afrika
Född 1972
Utbildning Civilingenjörsexamen i datavetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan, samt en MBA från Heriot Watt University, Edinburgh Business School, Skottland.  
Nationalitet Sverige och Libanon
Styrelseledamot Inget.
Innehav i Ericsson 1) 334 B-aktier och 1 138 ADS.
Bakgrund Vice President för Networks & Managed Services inom marknadsområde Europa & Latinamerika. Har haft flera ledande befattningar på Ericsson, bland annat chef för Presales och Strategy för Ericsson region Sydostasien & Oceanien, chef för Ericsson i Singapore och i Brunei.

Rory Read

Rory Read
Senior Vice President och chef för affärsområdet Global Communications Platform (sedan 2022)

Funktioner: Chef för affärsområdet Global Communications Platform och VD för Vonage
Född: 1961
Utbildning:
Examen i informationsvetenskap, Hartwick College, New York
Nationalitet: USA
Styrelseledamot: Booz Allen Hamilton
Innehav i Ericsson: 1) 56 614 B-aktier
Bakgrund: Read har mer än tre decenniers erfarenhet av teknikbranschen globalt och har varit vd för Vonage sedan juli 2020. Vonage förvärvades av Ericsson i juli 2022. Read har tidigare varit operativ chef för Dell Technologies, vd för Dells Virtustream och EVP för Dell Boomi. Read var också Chief Integration Officer vid sammanslagningen av Dell och EMC värd 67 miljarder dollar - den största sammanslagningen inom tech i historien. Tidigare har han varit vd, koncernchef och styrelseledamot i Advanced Micro Devices samt operativ chef och vd i Lenovo efter 23 år på IBM.

Åsa Tamsons

Åsa Tamsons
Senior Vice President och chef för affärsområdet Technologies & New Businesses (sedan 2018)

Funktioner Chef för affärsområdet Technologies & New Businesses samt chef för segmentet Other
Född 1981
Utbildning Civilekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm, Sverige
Nationalitet Sverige
Styrelseledamot CNH Industrial
Innehav i Ericsson 1) 35 311 B-aktier
Bakgrund: Chef för Affärsområdet Technology & Emerging Business (april - september 2018) och Group Strategy and M&A. Tidigare partner på McKinsey & Company, med inriktning mot företag inom högteknologi och telekommunikation i hela världen gällande tillväxtstrategier samt digital och kommersiell transformering. Innan hon kom till Ericsson har hon bott och arbetat i USA, Brasilien, Frankrike, Sverige och Singapore

1) Uppgifterna om innehav i Ericsson som anges ovan återspeglar situationen per den 31 december 2021. Verkställande direktörens och koncernchefens innehav återspeglar situationen per den 22 februari 2022. Antalet aktier och ADS omfattar innehav av närstående i förekommande fall. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan ovan nämnda datum.

2) Köpoptioner som utfärdats av AB Industrivärden (1 000 000 köpoptioner) och Investor AB (1 000 000 köpoptioner), som vardera berättigar till köp av en B-aktie i Ericsson från AB Industrivärden respektive Investor AB.

3) Chefen för affärsområdet Cloud Software och Services, chefen för Global Operations och chefen för affärsområdet Enterprise Wireless Solutions innehav återspeglar situationen per den 30 maj 2022.