In this section

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Ledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Available in English Svenska

Revisor

Ericssons externa revisor väljs årligen på årsstämman enligt aktiebolagslagen. Revisorn rapporterar till aktieägarna vid bolagsstämmor.

Upphandling av ny revisor

Ericsson upphandlar nu revisor i syfte att utse ny revisor för koncernen för räkenskapsåret 2020.

För vidare information och för att erhålla Ericssons dokumentation för upphandlingen, vänligen kontakta Angela Gough, Category Manager Professional Services.

Nuvarande revisor

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor på årsstämman 2019 för ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2020.

PricewaterhouseCoopers AB har utsett Bo Hjalmarsson, auktoriserad revisor, till huvudansvarig revisor.