Skip navigation

Utdelning

Tillgänglig på English Svenska
Styrelsen siktar på en stabil till progressiv utdelning baserat på resultat, framtidsutsikter och finansiell ställning.

Utdelning för räkenskapsåret 2023

Den föreslagna utdelningen om 2,70 kronor per aktie godkändes av årsstämman.

Utdelningen kommer att betalas ut i två lika delar; 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 5 april 2024 och 1,35 kronor per aktie med avstämningsdag onsdagen den 2 oktober 2024.

Euroclear Sweden AB beräknas utbetala 1,35 kronor per aktie onsdagen den 10 april 2024 och 1,35 kronor per aktie måndagen den 7 oktober 2024.