Skip navigation

Aktien

Tillgänglig på English Svenska
Ericssonaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och på Nasdaq New York. Aktierna är uppdelade i A-aktier och B-aktier. En A-aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och en B-aktie berättigar till en tiondels röst. Utdelningen är densamma för båda aktieslagen.