Kommentar till medieuppgifter om påstådd korruption i Sydafrika

Tillgänglig på English Svenska

19 December, 2016

I en artikel i Svenska Dagbladet den 19 december påstås det att Ericsson är under utredning för misstänkt korruption i samband med ett kontrakt med City of Johannesburg. Med anledning av artikeln vill Ericsson ge följande kommentar:

2010 vann Ericsson och CitiConnect en upphandling med City of Johannesburg om ett så kallat BOT-kontrakt (build, operate and transfer) gällande utbyggnad av fibernätverk. I det här samarbetet utförde vi tjänster åt CitiConnect, som var kontraktspart till City of Johannesburg. 2014 sade City of Johannesburg upp avtalet med CitiConnect, eftersom de ansåg att tidplanen inte hade hållits. Efter uppsägningen följde en förlikningsprocess mellan City of Johannesburg, CitiConnect och Ericsson, vilken avslutades 2015.

I samband med avslutandet av kontraktet gjordes en oberoende tredjepartsgranskning som kom fram till att värdet på nätverket i stort sett var detsamma som beloppet för motsvarande del av kontraktet. Vi är medvetna om att det förekommit uppgifter i lokal media om att så inte skulle vara fallet.

Projektet med City of Johannesburg var enda gången vi har samarbetat med CitiConnect. Våra kunders verksamhet och ägarförhållanden är inget vi kan uttala oss om, det är frågor som bör ställas direkt till dem.

Vi har tidigare kommunicerat att vi samarbetar med amerikanska myndigheter och svarar på ett antal frågor som rör Foreign Corrupt Practices Act och relaterade områden. Vi har också sagt att vi inte kan gå in på detaljer om frågorna, då det kan påverka eller störa myndigheternas arbete.