Kommentar med anledning av Sveriges Radios bevakning

Tillgänglig på English Svenska

23 November, 2016

Radiodokumentären refererar till en tidsperiod för 15-20 år sedan då Ericsson använde handelsagenter i större utsträckning. Ericsson har, precis som många andra bolag som är aktiva på en internationell marknad, använt sig av handelsagenter. Att knyta till sig väletablerade och kunniga handelsagenter har varit en betydande konkurrensfördel. Detta arbetssätt kan vara attraktivt då det kan vara betydligt mer kostnadseffektivt än att bygga upp en stor egen lokal försäljningsorganisation.

Flera av skeendena är relaterade till ett betalningssystem med namnet Worldwide Commission Scheme (WCS), som Ericsson tog i bruk 1998 för att hantera betalningar till handelsagenter. Systemet visade sig emellertid vara svårt att kontrollera och avskaffades därför redan 2001. Bolaget fortsatte att använda handelsagenter på ett mer kontrollerat sätt, men inledde ändå 2008 arbetet med att fasa ut användandet av handelsagenter. Idag har vi endast ett fåtal agentavtal kvar, exempelvis i länder där handelsagenter är ett legalt krav.

Ericsson har vid flera tillfällen redogjort för Worldwide Commission Scheme (WCS). Vi kan också konstatera att WCS genomlystes av svensk domstol i samband med åtal för försvårande av skattekontroll. Såväl tingsrätten (2006) som hovrätten (2008) frikände samtliga tilltalade. Några bokföringsmässiga eller andra invändningar mot WCS hade således inte vårt svenska rättssystem. I inslaget nämns även en påstådd utbetalning till Costa Ricas president 1999. Nu, 17 år senare, har Ericsson inte hittat någon ytterligare information i ärendet.

Ericsson tillbakavisar de påståenden som görs i svensk media om att vi skulle ha använt mutor på ett uppsåtligt systematiskt vis. Vi kan inte garantera att enskilda anställda aldrig har, eller kommer, agera i strid med vår affärsetiska kod. Vad vi kan göra är att se till att vi alltid vidtar åtgärder när vi har information som påvisar olämpliga beteenden. Ericsson har nolltolerans mot korruption och mutor och arbetar seriöst med dessa frågor.

Mer information om Ericssons anti-korruptionsarbete (eng)