Skip navigation

Frågor och svar

Tillgänglig på English Svenska
Här hittar du som aktieägare svar på vanliga frågor om aktieinnehav, finansiell rapportering och utdelning.

Aktien

  • Nasdaq Stockholm: ERIC A/ERIC B
  • Nasdaq New York: ERIC

ISIN-koden för Ericsson B-aktien är SE0000108656

A-aktierna har ett större röstvärde. En A-Aktie ger 1 röst medan en B-aktie ger 1/10 röst på bolagsstämman

Nej. Ericssons bolagsordning innehåller inget konverteringsförbehåll som möjliggör omvandling av A aktier till B aktier, eller omvänt.

Ericssonaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och på Nasdaq New York.

Ericssons A-aktie noterades på Stockholmsbörsen den 15 maj 1919 och B-aktien noterades i januari 1929.

Du kan hitta arkiverade delårsrapporter här: Kvartalsrapporter - Ericsson

Arkiverade årsredovisningar finns här: Årsredovisningar - Ericsson

För årsredovisningar äldre än fem år, besök Ericsson History

Dina Ericsson aktier

Du kan köpa Ericsson-aktier via din bank eller mäklarfirma.

Nej. Ericsson har för närvarande inte en direkt aktieköpsplan (DSPP) eller ett utdelningsprogram (DRIP).

Ericsson har ingen databas över aktieägare eller deras innehav. Det är din bank, där du köpt dina aktier och har din depå som du måste kontakta.

Anställda
Kontakta "HR Direct" genom växlen på nummer: 010 719 0000, eller e-post: hr.direct@ericsson.com

Tidigare anställda
Kontakta Computershare via deras portal EquatePlus (www.equateplus.com) eller på telefon: 0200 896 295

Om du upplever problem med dina inloggningsuppgifter, kontakta Computershare, tillgänglig 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan på: 0200 896 295

Ja, och eftersom Ericsson är ett noterat bolag hanteras aktieboken av Euroclear. För åtkomst av aktieböcker vänligen kontakta Euroclear på något av följande sätt:

E-post: clear_settle@euroclear.eu
Telefon: +46 8-402 9150
Mer information: https://www.euroclear.com/sweden/sv.html/

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Telefon:  + 46(0)8-402 90 00
E-post: customer.relations@euroclear.com

Bolagsstämma

Du hittar all information relaterad till vår bolagsstämma här: Bolagsstämmor - Ericsson

Bolagsstämman är ett evenemang för aktieägare, vilka kan närvara personligen eller företrädas av ombud.

Kallelse till våra bolagsstämmor publiceras på den här sidan: www.ericsson.com/investors. Kallelsen publiceras vanligen fem veckor före bolagsstämman. Vänligen kontakta din bank för att se om de kan tillhandahålla någon information.

Du kan även begära att få kallelsen i fysisk form genom att kontakta boardsecreteriat@ericsson.com