Kommentar på spekulationer om personalneddragningar i Sverige

Tillgänglig på English Svenska

22 September, 2016

2014 kommunicerade vi ett globalt kostnads- och effektiviseringsprogram med syftet att uppnå årliga kostnadsbesparingar på 9 mdr kr i lägre kostnadsnivå under 2017. Programmet fortskrider enligt plan, men det är ännu inte slutfört.

Den 19e juli meddelade bolaget ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. Detta innebär en dubblering av de tidigare utannonserade besparingarna av rörelseomkostnader om 4,5 miljarder kr (alltså inte en fördubbling av hela besparingsprogrammet), för att nå en ny årlig runrate för rörelseomkostnader, exklusive omstruktureringskostnader, om 53 miljarder kr under andra halvåret 2017. Detta kan jämföras med 63 miljarder kr för helåret 2014.

Ericsson har alltså vid flera tillfällen den senaste tiden påpekat att dessa åtgärder innebär minskningar av antalet anställda runt om i världen. Vi har en omfattande verksamhet i Sverige och den är inte undantagen. Som alltid när det gäller personalneddragningar hanterar vi det land för land och vi meddelar alltid våra anställda och representanter för de fackliga organisationerna först.