Kommentar till artikel om påstådda intressekonflikter rörande underleverantör

Tillgänglig på English Svenska

22 November, 2016

I en artikel i Svenska Dagbladet den 22 november 2016 görs påståenden om eventuella intressekonflikter rörande tidigare Ericsson-anställda och en lokal underleverantör i Sydostasien. Med anledning av artikeln vill Ericsson ge följande kommentar:

Enligt Ericssons affärsetiska kod, måste anställda undvika intressekonflikter. Om man som Ericssonanställd har uppdrag eller ägande i externa verksamheter som skulle kunna innebära intressekonflikt är man skyldig att rapportera det till sin chef eller våra jurister, som då gör en bedömning av om så är fallet. Ett ägande i en underleverantör kan innebära en intressekonflikt och ska då rapporteras på detta sätt. Om det inte sker agerar den anställde i strid med våra riktlinjer och policys.

Ericsson jobbar kontinuerligt med att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till sociala, etiska och miljömässiga krav. I vår inköpsprocess utvärderas företagen enligt ett antal kriterier, inklusive frågor om ägarförhållanden. Vi arbetar kontinuerligt med inhämtning av information från våra leverantörer för att upptäcka eventuella missförhållanden.

Det vi kan konstatera i det här specifika fallet är att inköpsprocessen har följts och att inga rödflaggor har framkommit. Om det har förekommit intressekonflikter som av någon anledning inte har rapporterats enligt våra direktiv, så är det allvarligt och i strid med Ericssons affärsetiska kod.

Läs mer om hur vi arbetar med våra underleverantörer här.