Kommentar till spekulationer i media om ett kommande sparprogram

Tillgänglig på English Svenska

16 augusti 2017

I en artikel publicerad av Svenska Dagbladet den 16 augusti spekuleras kring att ett omfattande sparprogram är på gång inom Ericsson. Med anledning av artikeln vill Ericsson göra följande kommentar, vilket också är samma information vi gav till Svenska Dagbladet:

Ericsson har vid tidigare tillfällen meddelat att en nyckelkomponent i bolagets fokuserade affärsstrategi är att minska kostnaderna och öka effektiviteten. I samband med kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017 meddelade Ericsson att bolaget i ljuset av den nuvarande marknadsutvecklingen kommer att intensifiera åtgärderna för att säkerställa att man kan nå målet att fördubbla 2016 års rörelsemarginal bortom 2018. Åtgärder ska vidtas främst gällande tjänsteleverans och gemensamma kostnader, men innefattar inte FoU. Planen är att genomföra kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018, varav omkring hälften hänför sig till gemensamma kostnader.

Ericsson har inte kommunicerat vilka specifika enheter eller länder som kan komma att beröras. Det är för tidigt att tala om specifika åtgärder eller utesluta enskilda länder. I takt med att Ericsson genomför besparingsplanerna kommer bolaget att meddela detta samt i vilken utsträckning personal kan komma att beröras.