Skip navigation

”Sverige har alla möjligheter att bli världsledande inom AI”

Regeringens AI-kommission har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur artificiell intelligens kan maximera Sveriges konkurrenskraft - både bland företag och inom offentlig sektor. - Självklart analyserar vi även riskerna med AI. Men jag kan inte komma på något teknikskifte som har resulterat i varaktigt högre arbetslöshet, säger kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg.
Commission chairman Carl-Henric Svanberg

När regeringen i slutet av förra året tillsatte en AI-kommission fick Carl-Henric Svanberg uppdraget att leda kommissionens arbete med att främja Sveriges ambition att bli ledande inom forskning, industri och välfärd. Det är en stor och komplex uppgift som bland annat inbegriper frågor som hur högre utbildning inom AI bör se ut, hur Sverige ska kunna attrahera riskkapital för att underlätta innovation inom AI och hur offentlig förvaltning kan effektiviseras genom AI-användning. Senast den 1 juli 2025 ska kommissionen med Carl-Henric Svanberg i spetsen redovisa sina slutsatser för regeringen.

Du har en lång bakgrund inom svenskt och internationellt näringsliv, bland annat som koncernchef för Ericsson och ordförande i BP och AB Volvo. Vad ska du framför allt bidra med?

- Kommissionen består av en blandning, dels av olika AI-experter men vi vill också ha med ett brett spektrum av olika erfarna ledare från myndigheter och företag som exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, Volvo, Ericsson, Vattenfall och McKinsey. Vi vill ha med människor som har varit med om att driva stor förändring och som har ett helhetsperspektiv, och det är där jag kommer in. Det är självklart viktigt att förstå själva tekniken, men det handlar också om att förstå vad Sverige måste göra för att det här ska fungera.

Carl-Henric Svanberg tar elförsörjningens roll i sammanhanget som exempel.

- Sveriges energiproduktionen kommer att behöva fördubblas inom 20 år om vi vill ha ett fullt utvecklat AI-samhälle med en biltrafik som är helt elektrisk. En bra och säker tillgång till konkurrenskraftig el är alltså viktigt för att få AI att fungera i Sverige – det kommer i sin tur göra att företag väljer att etablera sig här medan svenska företag i större utsträckning kommer att investera i Sverige istället för i andra håll i världen, säger han.

Utöver en förbättrad elförsörjning lyfter Carl-Henric Svanberg också fram vikten av att Sverige investerar mer i digital infrastruktur och 5G – som måste täcka hela Sverige om vårt land ska kunna utnyttja AI-teknikens fulla potential.

- Idag ligger länder som USA, Kina och Indien före Sverige när det gäller 5G-utrullningen medan stora delar av Europa inklusive Sverige har valt en modell där man använder 5G-programvaran i ett 4G-konfigurerat nät. Då får du 5G kvalitet på signalen om du råkar vara nära basstationen, vilket betyder att 5G-kvaliteten bara når ut fläckvis över landet. Men ska vi öka Sveriges konkurrenskraft och fullt ut dra nytta av AI så måste vi bygga ut vår 5G-kapacitet ordentligt. Vi måste få med hela Sverige i detta och inte bara några få expertföretag – jag känner verkligen mycket för detta att alla ska med.

Det har pratats mycket om riskerna med AI – hur ser du på dem?

- Självklart analyserar vi även riskerna med AI. Men jag kan inte komma på något teknikskifte som har resulterat i varaktigt högre arbetslöshet. AI är framför allt ett verktyg som dramatiskt förenklar livet och samhället så jag tror inte det är läge att komma med de stora konspirationstankarna. När det gäller riskerna tror jag vi måste ha ett nära samarbete med EU medan EU måste arbeta nära USA för att hitta gemensamma spelregler.

För Sveriges del anser Carl-Henric Svanberg att vi som land har alla möjligheter att ta täten inom AI trots att USA har skaffat sig ett stort försprång. Han tar Ericssons uppfinningar inom telekommunikation som exempel:

- Ericsson är ju som bekant ledande i världen inom mobil infrastruktur men det hindrar ju inte att det är USA som idag är ledande inom själva användningen av den mobila infrastrukturen. Så även om några amerikanska bolag i Silicon Valley har tagit täten inom själva AI-infrastrukturen har Sverige alla möjligheter att bli världsledande inom själva AI-användningen.

Vad anser du att EU måste göra för att Europa ska ligga i framkant i AI-utvecklingen?

- Alla länder i Europa måste göra sitt grundarbete, det vill säga det Sverige genom AI-kommissionen håller på att göra just nu och EU måste hitta rätt nivå på regleringen. USA går ofta före genom att släppa loss de kommersiella krafterna medan man reglerar i efterhand – när man ser vad man inte gillar. Inom EU är man oftast lite för snabba med att reglera vilket får till följd att man hämmar utvecklingen snarare än att gynna den.

Vad är din enskilt viktigaste uppmaning till svenska politiker när det gäller AI?

- Det finns en pågående diskussion och en önskan bland myndigheter, kommuner och landsting om att vi måste få till ett ordentligt digitalt ledarskap. Vi hör exempelvis förslag som att vi behöver en gemensam digital sektor, så att vi inte sitter och experimenterar med AI var och en för sig. För det behöver vi tydliga riktlinjer och ett tydligt ledarskap – detta med AI är alldeles för omvälvande för att delegeras bort.