Skip navigation

Historisk satsning för att stärka Sveriges cybersäkerhet

I takt med att allt fler funktioner i samhället blir digitala ökar riskerna för cyberhot och kraven på cybersäkerhet växer. Det nyligen etablerade Cybercampus Sverige är ett brett samarbete mellan universitet, myndigheter, forskningsinstitut och företag. Syftet är att öka cybersäkerheten, stärka samhällets försvarsförmåga och Sveriges konkurrenskraft.
David Olgart, director of Cybercampus Sweden

David Olgart är föreståndare för Cybercampus Sverige som invigdes vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i februari 2024. Syftet med Cybercampus Sverige är att bedriva banbrytande och agil forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, bortom det möjliga för enskilda organisationer.

David Olgart förklarar att arbetet konkret kommer att bedrivas som ett nationellt samarbete mellan de deltagande parterna – bland annat inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering där ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och innovationsmyndigheten Vinnova ingår - utifrån gemensamt formulerade agendor för forskning, innovation och utbildning.

— Cybercampus Sverige är en historisk satsning. Det finns ingen tidigare svensk motsvarighet. I Cybercampus Sverige ska tvärvetenskapliga kompetenser samverka för att skapa de banbrytande resultat som behövs för ett cybersäkert och motståndskraftigt digitaliserat Sverige. Regeringen utrycker det som att verksamheten ska möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet, som stöd för alla samhällssektorer, säger David Olgart och fortsätter:

— Digitaliseringen av samhället, inklusive samhällsviktiga infrastrukturer och tjänster, har gått allt snabbare de senaste tio åren. Cybersäkerhetsarbetet har inte utvecklats i samma takt. Vi vaknade sent och har mycket att ta igen innan vi är ikapp och kan fokusera på att arbeta förebyggande. De senaste åren har vi upplevt allt fler och mer omfattande cyberattacker från organiserad kriminalitet, mot såväl enskilda verksamheter som gemensamma infrastrukturer och tjänster. Samtidigt konstaterar jag att Sverige placerar sig allt högre upp cybersäkerhetsjämförelser och dessutom presterar mycket bra i olika internationella cybersäkerhetstävlingar. Cybersäkerhet är både en fråga om tillgång till spetskompetens och cyberhygien på bredden. Vi måste alla dra vårt strå till stacken, i rollen som verksamhetsansvariga och privatpersoner.

Det finns flera uppmärksammande fall av cyberattacker mot svenska företag och myndigheter under senare tid. Men vilka är de största utmaningarna för cybersäkerheten i dag?

— Det är en ständig kamp mellan medel och motmedel. Ett system, en infrastruktur eller en tjänst som utvecklas, tas i drift och förvaltas måste försvaras från alla håll samtidigt - inifrån och utifrån under hela livscykeln. Det är resurskrävande. Samtidigt behöver en angripare bara hitta ett hål, som dessutom kan utnyttjas på distans allteftersom fler och fler system, infrastrukturer och tjänster kopplas upp till eller över internet, säger David Olgart.

Planeringsarbetet för Cybercampus Sverige har letts av KTH, RISE, Försvarsmakten, Karlstads universitet, Saab, Ericsson och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Fler än 150 personer från lärosäten, företag och myndigheter från hela Sverige deltog i planeringsarbetet.