Skip navigation

Ebba Busch: Sverige blir utmanat, och därför behöver vi ta nästa steg

- Sverige är världsledande i många avseenden när det gäller digitalisering, jag tror att vår största utmaning nu är att vi inte får luta oss tillbaka, sade näringsminister Ebba Busch (KD) när hon tillsammans med civilminister Erik Slottner (KD) häromdagen besökte Ericsson Imagine Studio i Kista.
Ebba Busch on Sweden being challenged

I samband med besöket utlovade Busch och Slottner ökade insatser i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad Digitalisering, som syftar till att ge svensk industri en ledarroll inom framtidens digitala lösningar.

- Politiken behöver se, och det gör den nya regeringen, att det är näringslivet som sitter i förarsätet. Vår uppgift från politikens sida är att sätta mål, men också kunna stötta när det gäller de stora strukturskiftena, förklarade Ebba Busch.

Politiken var långsam

Beskedet från regeringen om att säkra finansieringen till forskningsprogrammet Avancerad Digitalisering beskrev hon som ett exempel på detta.

- Politiken var långsam ut ur startblocken när det gäller 5G och i ärlighetens namn har vi nog tyckt att detta med avancerad digitalisering har varit lite svårgreppbart, sade Ebba Busch.

Hon pekade på att Sverige nu blir rejält utmanat av andra länder tvärs alla kontinenter. Exempelvis Indien har visat hur snabbt 5G kan rullas ut trots sen start. Regeringen ser därför ett behov av att ta nästa steg kring digitalisering.

”Välkommet besked”

Programmet Avancerad Digitalisering bygger på en privat-offentlig samverkan där staten matchar näringslivets insatser krona för krona. Initiativtagare är ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Enligt regeringens besked ska Vinnova under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

- Det är ett välkommet besked då det möjliggör fortsatta satsningar för att accelerera svenska företags digitala omställning med automation, produktivitetshöjning och innovation. Vi hade ett mycket bra samtal med ministrarna under dagens besök. En gemensam syn på vikten av företagens digitalisering är avgörande för Sveriges konkurrenskraft, sade Ericssons globala teknikchef Erik Ekudden.