Skip navigation

IKEA inleder resan mot digitala fabriker

IKEA Industry är världens största möbeltillverkare. Företaget har 17 500 medarbetare och varje år tillverkar det över 100 miljoner möbler. Nu inleds en digital resa där sex fabriker ska digitaliseras, för att med tiden koppla upp alla företagets 40 fabriker.
IKEA begins the journey towards digital factories

Det finns många fördelar med digitalisering inom tillverkningsindustrin. Det skapar möjligheter att arbeta mer datadrivet och fatta mer informerade beslut, för att bland annat öka produktiviteten, sänka kostnaderna och minska energiförbrukningen.

– Sysslar du med tillverkning, som jag gjort i hela mitt liv, så arbetar man med operational excellence, drivkraften att ständigt bli effektivare utan att kompromissa med parametrar som kvalitet och pris. Med hjälp av digitalisering kan vi bli ännu bättre, säger Anders Liljewall, chief information officer för IKEA Industry.

–Vi har inte förändrat våra ambitioner och målsättningar, det är fortfarande pris, effektivitet och kvalitet som är viktigt. Men vi måste bli mer flexibla, vi måste bli mer responsiva och kunna agera mycket snabbare på förändringar, säger han.

Ger möjlighet att ersätta krävande moment

Själva grundprocessen i att tillverka en kökslucka eller ett bord förändras inte. Däremot blir processerna mer datadrivna och till exempel transporter och lagerlösningar mer automatiserade. Operatörerna i IKEA Industrys fabriker var tidigare mer ute på golvet för att köra produktionen och reglera olika processer. När fabrikerna är uppkopplade blir det snarare att de bevakar och reagera på eventuella avvikelser.

– Sedan har vi en del arbetsmoment i våra fabriker som är fysiskt krävande och ergonomiskt dåliga. Där får vi en möjlighet nu att ersätta dessa moment med robotlösningar i stället, säger Anders Liljewall.

Involvera medarbetarna är avgörande

En nyckel har enligt Anders Liljewall varit att involvera medarbetare, fack och HR tidigt i projektet. För att ta del av deras inspel och vara öppen med vilka förändringar som behövs för olika roller i fabrikerna.

–Därmed har vi sett till att vi tillhandahåller de nya kompetenser och kunskaper som vi behöver ha i uppkopplade och datadrivna fabriker. Utbildning är en integrerad del av den här resan, säger han.

Projektgruppen har definierat fyra dimensioner i förändringsarbetet som måste vara på plats för att uppkopplingen av fabrikerna ska lyckas.

– Dessa fyra dimensioner är ”people”, ”process”, ”technologi” och ”data”. Så när vi börjar har vi med oss det väldigt mycket från början. Det här är inte bara ett teknikprojekt utan i lika stor utsträckning en förändringsresa för våra medarbetare, säger Anders Liljewall