Skip navigation

Indiens 5G-utbyggnad tar världen med storm

I Indien pågår den snabbaste 5G-utbyggnaden som något land hittills genomfört. När året är slut förväntas över 90 procent av landets större orter ha 5G-täckning. Experterna förutspår att Indiens 5G-revolution kommer att minska de digitala klyftorna, modernisera samhället och skapa en mer konkurrenskraftig tillverkningsindustri.
Indiens 5G-utbyggnad tar världen med storm

5G-utbyggnaden lanserades den 1 oktober 2022 som en del i regeringens satsning för att skapa ett ”digitalt Indien”. Premiärminister Narendra Modi höll tal och tillkännagav att Indien ”med 5G vid rodret” ska leda den fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0.

– För Indien är digitalisering särskilt viktigt på grund av landets enorma befolkning – 1,4 miljarder invånare – och att 60 procent av invånarna lever på landsbygden, säger Arun Bhati, VD för Consat Orahi.

Consat Orahi är ett svensk-indiskt joint venture-bolag som levererar tjänster inom internet of things, informationsteknologi och digital transformation.

– När samhället kopplas upp kan fler få tillgång till moderna tjänster och därmed kommer de ekonomiska klyftorna också att minska, förutspår han.

Gör allt via mobilen

Han får medhåll av Jeanette Whyte, chef för public policy i Asien och Stillahavsområdet på GSMA, en organisation med över 1 000 medlemsföretag inom telekombranschen som arbeta med internationell samordning av mobila tjänster.

– En fördel som Indien har är skalan, att när tjänster utvecklas kan de få enormt många användare. En annan fördel är kompetensarvet, att Indien har några av de största systemintegratörerna i världen, säger Jeanette Whyte.

Hon pekar också på att fiberutbyggnaden är begränsad, vilket gör att för de flesta indier måste använda mobilen om de ska kunna få tillgång till digitala tjänster.

– 5G har potential att överbrygga digitala klyftor genom att koppla upp underförsörjda regioner och ge fler människor tillgång till utbildning, hälsovård och statlig service. Därmed kan en mycket större del av befolkningen delta i den digitala revolutionen, förklarar Jeanette Whyte.

Indiska företag kan bli globala spelare

5G-utbyggnaden öppnar nya möjligheter för näringslivet, vilket förstås även gäller i Indien.

– Det blir avsevärt förbättrad uppkoppling, dataöverföring går snabbare och det blir mindre lagg i kommunikationen. Detta banar väg för digitaliserade och uppkopplade fabriker, som kan installera privata trådlösa nätverk, berättar Jeanette Whyte.

Hon bedömer att privata trådlösa nätverk kommer få stor betydelse i Indien, eftersom sådana nätverk möjliggör kostnadseffektiva lösningar som är lätta att skala upp.

– Fabriker och lagerlokaler lämpar sig väl för privata nätverk, men även inom transport och logistik kommer detta att bli vanligt, säger Jeanette Whyte.

Indien är ett land med en jämförelsevis liten industrisektor. Förklaringarna till detta är flera – bland annat bristfällig infrastruktur och opålitlig energiförsörjning. Men digitaliseringen kan bli en nyckel som i grunden förändrar förutsättningarna för indisk tillverkningsindustri.

– Avancerad digitalisering – såsom AI, maskininlärning, blockkedjeteknik och molntjänster – kommer att kunna göra indiska företag globalt konkurrenskraftiga, vilket kommer att få stor betydelse, både för Indien och för omvärlden, säger Arun Bhati.

Han förutspår att vi under de närmaste decennierna kommer få se en utveckling där indiska företag blir bättre på produktutveckling och alltmer tar för sig på världsmarknaden.

– Digitaliseringen blir en motor för hållbar tillväxt då den hjälper företag att använda sina resurser mer effektivt. 5G möjliggör exempelvis uppkopplade smarta energisystem där utbud bättre kan matchas med efterfrågan och det är lättare går att integrera förnybara energikällor som vind och sol, förklarar Arun Bhati.

Politiska beslut har banat väg

Flera faktorer bidrar till den snabba utveckling som nu sker i Indien, men en faktor som tveklöst har stor betydelse är politiska beslut.

– Ett skäl till framgångarna är de politiska reformer som genomförts i syfte att påskynda digitaliseringen, säger Jeanette Whyte.

Hon beskriver premiärminister Narendra Modi som ”väldigt beslutsam”, han ser utbyggnaden av digital infrastruktur som ett sätt att förverkliga sin framtidsvision för Indien. Hans ledarskap sänder tydliga signaler och avspeglar sig i hur olika aktörer agerar.

– I juli lanserade mobiloperatören Bharti Airtel en 5G-tjänst med fast trådlöst åtkomst i Mumbai och New Dehli, medan mobiloperatören Reliance Jio nyligen meddelade planer på att lansera en 5G-tjänst för fast trådlös åtkomst med målet att nå 100 miljoner Om det målet förverkligas kommer det avsevärt att påverka bredbandspenetrationen i Indien, konstaterar Jeanette Whyte.