Skip navigation

Blir ett av de största forskningsprogrammen i Sverige

Regeringen har tagit beslut om att öka insatserna inom innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Satsningen ska enligt regeringen resultera i utveckling av ny digital teknik, stärka svensk konkurrenskraft och möjliggöra en hållbar omställning.
Darja Isaksson, General manager at Vinnova
Darja Isaksson är generaldirektör på Vinnova.

Enligt det nya uppdraget från regeringen ska Vinnova lägga minst 300 miljoner kronor på programmet från 2023 för att sedan öka finansieringen till minst 500 miljoner kronor mellan 2024 och 2027. När staten nu går in och matchar de investeringar som svensk industris satsat i Avancerad digitalisering, som är grundat av Ericsson, SAAB och ABB, ett av Sveriges största innovations och forskningsprogram.

– Avancerad digitalisering är avgörande för både global konkurrenskraft, grön omställning och säkra samhällen. Det är anledningen till att länder i vår omvärld nu satsar stort på forskning och innovation på nya teknologier. Man investerar också i den infrastruktur, kompetens och de miljöer som skapar förmåga att ligga i framkant. Vi behöver också satsa för att behålla spets inom forskning och utveckling i Sverige och för att stärka vår förmåga att göra skillnad i världen, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson.

Programmet möjliggör viktiga samarbeten

Programmet finansierar olika innovations- och forskningsprojekt inom områden som AI, cloud, 5G/6G-nät, autonoma system, datadriven utveckling och cybersäkerhet. Hittills har programmet investerat 700 miljoner kronor i 76 olika projekt.

En mer långsiktig finansiering ska nu bidra till att skapa en tydlig riktning och prioritering av forskning och innovation inom området. På lite längre sikt tror Darja Isaksson att programmet kommer spela en viktigt roll för att möjliggöra projekt som verkligen gör skillnad för svensk konkurrenskraft. Just samarbetet mellan olika typer av aktörer menar hon är avgörande för att vi ska lyckas med den digitala omställningen av näringslivet.

– Ingen aktör kan lösa frågor om cirkulära system, datahantering, automation, mobilitet eller säkerhet på egen hand, säger Darja Isaksson.

Krävs fler initiativ för att Sverige ska hänga med

Sverige har en historia som ett starkt innovationsdrivet industriland men andra konkurrerande länder som Tyskland, Storbritannien, Sydkorea, USA och Finland satsar stort på digitalisering av näringslivet. För att Sverige ska hänga med i utvecklingen behöver vi inte bara fortsätta satsa på forskning och innovation, det behövs också satsningar på digital infrastruktur och utveckling av regelverk säger Darja Isaksson. Men det krävs även att olika aktörer arbetar tillsammans.

– För att utveckla regelverken på ett sätt som maximerar nytta och samtidigt balanserar risker behövs aktivt engagemang från både akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, säger Darja Isaksson.

Här kan du läsa mer om innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering.