Skip navigation

Civilminister Erik Slottner: Vi kan inte luta oss tillbaka

Som civilminister med ansvar för digitalisering vill Erik Slottner (KD) göra allt han kan för att förbättra förutsättningarna för att hela samhället ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter. När det gäller industrins digitalisering ser han flera områden som han tycker bör diskuteras.
Civilminister Erik Slottner: Vi kan inte luta oss tillbaka

- Det behövs bland annat innovationssatsningar och vi behöver arbeta för att stötta små medelstora företag (SME) i deras digitala omställning så att det inte endast är stora börsnoterade företag som har möjligheten att dra nytta av utvecklingen. Det kommer även att krävas kompenshöjande insatser för personalen, framhåller Erik Slottner.

Fjärde industriella revolutionen är här

Olika näringslivsaktörer, som till exempel Teknikföretagen, lyfter kontinuerligt vikten av att Sverige skyndar på den digitala omställningen av industrin. Slottner delar uppfattningen att Sverige som land inte kan slå sig till ro med att hittills ha legat i framkant när det gäller teknikmognad:

- Industrins digitalisering är helt avgörande för den gröna omställningen och för Sveriges internationella konkurrenskraft. Den fjärde industriella revolutionen är här och konkurrensen är hård. De företag – eller länder – som inte tar vara på utvecklingen kommer att bli omsprungna, säger han.

- Detta är en särskilt viktig insikt för en liten öppen ekonomi som Sverige. Vi kan inte luta oss tillbaka på exempelvis historiskt goda insatser, såsom utbyggnaden av 4G-tekniken, betonar Slottner.

Företagen väntar på besked från politiken

Ericsson har tillsammans med ABB och Saab tagit initiativ till satsningen Avancerad digitalisering – ett privat-offentligt initiativ för forskning, utveckling och innovation som leds av Vinnova och Teknikföretagen och som handlar om att driva industrins digitalisering.

- Ett viktigt besked vi väntar på från politiken är att staten ska fullfölja sitt åtagande inom denna gemensamma satsning. Ericsson och andra företag står redo att tillsammans lägga motsvarande en miljard kronor årligen för att påskynda omställningen, men det är fortfarande oklart om staten avser att fullfölja sin tidigare utfästelse om att matcha denna satsning, säger Ericssons teknikchef Erik Ekudden.

- Med den positiva inställning som finns hyser vi goda förhoppningar att den nya regeringen ska mäkta med att fullfölja denna strategiska framtidsinvestering, tillägger Erik Ekudden.