Skip navigation

Ulf Kristersson: Digital infrastruktur avgörande för Sverige

Statsminister Ulf Kristersson besökte nyligen Ericssons huvudkontor för samtal med Börje Ekholm och delar av koncernledningen. På agendan stod vikten av 5G, digital infrastruktur samt utvecklingen av AI för Sveriges och Europas konkurrenskraft.
Prime Minister Ulf Kristersson visiting Ericsson's headquarters

Besök av politiker är inte ovanliga på Ericssons högkvarter och den 4 april kom Sveriges statsminister på möte och demo-tur. I takt med att digital infrastruktur som 5G i allt högre grad erkänns som kritisk för samhället, växer intresset från politiker i alla delar av världen och Sverige är inget undantag. När Börje Ekholm tar emot Ulf Kristersson i Ericsson Imagine Studio i Kista har han med sig Jenny Lindqvist, chef för marknadsområde Europa och Latinamerika samt Erik Ekudden, teknikchef för koncernen, för att ge exempel på utvecklingen i andra delar av världen och på teknikområdet.

Den svenska regeringen har satt ökat fokus på frågor som rör digitalisering och i december 2023 presenterades en AI-kommission som fått i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka utvecklingen och användningen av artificiell intelligens (AI) i Sverige på ett hållbart och säkert sätt. AI-kommissionen leds av en person som är väl känd för de flesta Ericsson-anställda - Carl-Henric Svanberg, som var Ericssons vd mellan 2003 och 2009.

- Digitaliseringen och inte minst AI innebär stora möjligheter såsom ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, effektivare offentlig förvaltning och en bättre välfärd. Det är en potential som Sverige måste ta vara på, samtidigt som vi måste hantera riskerna, säger statsminister Ulf Kristersson och fortsätter:

- Många länder och företag satsar stort på att utveckla tekniker för AI. Sverige har möjlighet att spela en viktig roll i den pågående utvecklingen och användningen av AI. Men det kräver att vi gör mer än vad vi gör idag.

Statsministern lyfter fram regeringens AI-kommission som tillsattes i slutet av förra året i syfte att stärka svensk konkurrenskraft.

- AI-kommissionen ska göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar – från utbildning och lagstiftning till hur Sverige attraherar internationellt riskkapital – så att Sverige kan vara med i matchen, säger han.

Intresset för AI har som bekant seglat högt upp på agendan. AI-tjänster via internet som är utformade för att generera nytt innehåll i form av skriven text, ljud, bilder eller videor har väckt stor uppmärksamhet och väcker frågor om säkerhet.

- AI har potential att omvandla och effektivisera i princip alla samhällssektorer, allt från industrin och vården till försvaret av Sverige. Internationellt pågår en kapprustning. I fjol investerades nästan 50 miljarder dollar i AI bara i USA. Även Kina gör stora satsningar. Detta har givetvis geopolitisk påverkan, säger Ulf Kristersson.

- EU har snarare fokuserat på reglering, än på att vara en del av utvecklingen, och satsningar i Europa och Sverige är på långt lägre nivåer än både USA och Kina. Detta vill vi ändra på.