Skip navigation

Så förändras olika branscher av digitaliseringen

Digitaliseringen och utrullningen av 5G innebär ett paradigmskifte som förändrar näringslivet på samma sätt som privatpersoners liv förändrades i och med utvecklingen av 4G och smartphones. Men vad innebär det då mer konkret för specifika branscher?
Så förändras olika branscher av digitaliseringen

Under Almedalen presenterade Ericsson tre branschanalyser som visar på vikten av satsningar på digitalisering för branschers konkurrenskraft och hållbara omställning. Nedan kan du ta del av vad digitaliseringen betyder för tillverkningsindustrin, transportsektorn och energibranschen samt vad som behövs för att Sverige ska hänga med i utvecklingen.

Digitaliserade transporter skapar nya möjligheter

Digitaliseringen har stor betydelse för transportsektorn. Den kanske mest dramatiska förändringen är utvecklingen mot uppkopplade och autonoma fordon, som på sikt kommer att förändra hela transportsystemet. Med en digitalisering av transportsektorn följer en rad nyttor som ökad trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och ökad effektivitet.

Läs mer - Uppkopplade och autonoma transporter – hur når vi dit? (pdf)

Digitalisera energisystemet för en snabbare omställning av samhället

Den gröna omställningen och elektrifieringen av samhället är en historisk strukturomvandling som kan innebära att Sveriges elbehov fördubblas redan till 2035. Behovet av att bygga ut elproduktionen och elnäten är uppenbar och regeringen förespråkar en utbyggnad av alla fossilfria kraftslag för att klara omställningen. Men utbyggnaden av elproduktionen och näten tar tid. Digitalisering är sällan något som nämns i energidebatten men som har stor potential att bidra till en mer stabil och effektiv energiförsörjning. Genom att digitalisera elsystemet får vi ett smartare och mer flexibelt elnät, där vi kan styra elanvändningen mer och nyttja elnätens fulla potential på ett sätt som inte görs i dag.

Läs mer - Energisektorns digitalisering avgör den gröna omställningen – hur lyckas vi? (pdf)

Tillverkningsindustrin – Den fjärde industriella revolutionen

Internationellt talas det om ”Industri 4.0” – den fjärde industriella revolutionen. Begreppet syftar på ett tekniskt utvecklingssprång – det handlar om att effektivisera, optimera och automatisera tillverkningen i alla steg av leverantörskedjan. Genom att dra nytta av teknikens möjligheter kan vi stärka konkurrenskraften för svensk tillverkningsindustri och samtidigt åstadkomma en grön omställning.

Läs mer - Uppkopplad och digitaliserad tillverkningsindustri – för konkurrenskraft och grön omställning (pdf)