Skip navigation

Stor satsning på 150 kilometer 5G-väg för självkörande fordon

Elektrifiering, digitalisering och automatisering är avgörande för att lyckas ställa om till ett hållbart transportsystem. Inom ramen för Telias och Ericssons innovationsprogram Northstar byggs nu 150 kilometer 5G-väg som ger helt nya möjligheter att testa ny teknik. I början av nästa år ska näten vara på plats.
Stor satsning på 150 kilometer 5G-väg för självkörande fordon

Satsningen, som tidigare i år fick EU-anslag på ungefär 150 miljoner kronor, kommer innebära att 5G-näten uppdateras till en högre kapacitet som klarar av avancerade fordonstester. Det innebär också att testområden integreras med allmänna vägar vilket gör att fordonsindustrin kan testa självkörande och fjärrstyrda fordon i riktig miljö. Satsningen är den första i sitt slag och kommer att förändra framtidens transporter.

Vi är väldigt glada över den här satsningen. Det kan stärka grundförtroendet för tekniken och snabba på utrullningen av autonoma fordon, säger Tomas Ohlson, som är ansvarig för självkörande system på Einride, till DN.

Först ut med tekniken blir tre vägsträckor omkring Göteborg och Stockholm. I Stockholm byggs 5G-vägar på E4 mellan Södertälje – Nyköping och Solna – Rosersberg samt E18 mellan Danderyd – Kapellskär. I Göteborgsregionen byggs det längs Riksväg 40 på sträckor mellan Borås och Göteborg. Detta är i nära anslutning till AstaZero, en testmiljö för automatiserade transportsystem.

Syftet med det här projektet är att möjliggöra för kunder inom transportsektorn att kunna ta sina labbtester ut från labbet och börja testa deras use cases på riktiga vägar, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef för Telia Sverige.

Utan digitaliseringen kommer inte omställningen till en hållbar transportsektorn vara möjlig menar Magnus Leonhardt.  Det innebär också att industrin måste ta ett stort ansvar tillägger han.

Det vi levererar är fundamentalt för att hela nationer ska uppnå konkurrenskraft, driva hållbarhetsutveckling i större utsträckning och i slutändan för att våra kunder ska kunna attrahera rätt kompetens.

Göteborgsregionen ligger i täten när det kommer till utvecklingen av hållbara transportsystem. Med Northstar-satsningen ser de nu en möjlighet att accelerera utvecklingen i regionen ytterligare.

Jag ser det som att när man investerar i infrastrukturen på det här sättet kommer fler aktörer att våga testa nya lösningar som inte bara fokuserar på elektrifieringen av transporter, utan också att skapa ett mer effektivt transportsystem, säger Jonas Eriksson som arbetar på Business Region Göteborg till DN.