Skip navigation

Årsstämma 2020

Tillgänglig på English Svenska

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 kl 15.00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.

 

Årsstämma 2020

Tisdagen den 31 mars 2020 kl 15.00
i Kistamässan, Kista/Stockholm

Press release

"Ericssons årsstämma 2020"

Anföranden till Ericssons aktieägare

Med anledning av Coronakrisen har omfattningen av Ericssons årsstämma 2020 begränsats till att endast fokusera på de legala kraven och det kommer inte att hållas några anföranden på stämman. Förinspelade anföranden från VD och koncernchef Börje Ekholm, styrelseordförande Ronnie Leten och Chief Compliance Officer Laurie Waddy finns tillgängliga nedan.

Information om Ericssons årsstämma 2020 med anledning av coronaviruset

 • Ericsson avser att hålla årsstämman 2020 som planerat kl. 15.00 den 31 mars 2020, men vidtar försiktighetsåtgärder
 • På grund av rådande omständigheter kommer VD och koncernchef Börje Ekholm och ordföranden Ronnie Leten inte att närvara personligen, utan deltar via länk
 • Det kommer inte att hållas några anföranden av Ericssons företrädare och presentationen av förslag kommer att minimeras. Anföranden kommer istället att spelas in i förväg och planeras att publiceras före årsstämman på denna sida
 • Ericsson avser att erbjuda en direktsänd webbsändning av årsstämman och Euroclear Sweden AB kommer att erbjuda aktieägare som är privatpersoner möjlighet att rösta via fullmakt
 • Varken mat eller förfriskningar kommer att serveras, möjligheten att besöka Ericsson Studio ställs in och dörrarna öppnas klockan 14.00 istället för klockan 13.30
 • Valberedningen har beslutat att dra tillbaka sitt förslag att höja arvodena till styrelsens ledamöter och föreslår att dessa förblir oförändrade

Ericsson vill påminna aktieägare om möjligheten att inte delta i stämman personligen. Istället kan de utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som vill utse ett ombud för att rösta å deras vägnar kan hitta relevanta formulär här 

Euroclear Sweden AB har informerat Ericsson om att de, utan kostnad, erbjuder en möjlighet för aktieägare som är privatpersoner att utse ett ombud anvisat av Euroclear Sweden för att rösta i enlighet med aktieägarens instruktioner. Ericsson välkomnar detta initiativ. Mer information om detta erbjudande från Euroclear fanns på Euroclears webbplats. Som ett alternativ kan aktieägare som anmält sig till stämman lämna sin fullmakt till Euroclear Sweden personligen vid Kistamässan mellan klockan 10.00 och 14.30 den 31 mars.

Läs pressmeddelanden här "Information om Ericssons årsstämma 2020 med anledning av coronaviruset"  och "Ericsson vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 och valberedningen föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll
Bilaga 1 (ej offentlig)
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4.1
Bilaga 4.2
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet här

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2020.

Anmälan kan göras:

 1. online, eller
 2. per telefon 08-402 90 54 vardagar kl 10.00-16.00 eller
 3. skriftligen till:
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Årsstämman
  c/o Euroclear Sweden AB
  Box 191
  SE-101 23 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan, namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska. 

För mer information om att delta och rösta vid årsstämman se nedan.

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag finns i kallelsen.

Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts 

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningens uppdaterade förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Förslag från aktieägare

Förslag från aktieägare Thorwald Arvidsson, punkt 20-21 (skrivelse 1)

Förslag från aktieägare Thorwald Arvidsson, punkt 22 (skrivelse 2)

Förslag från aktieägare Einar Hellbom, punkt 23

Ditt deltagande

Att delta i årsstämman är ett sätt för dig som aktieägare att medverka i bolagets beslut. Vi tycker att det är viktigt att få del av våra aktieägares synpunkter och förslag. Vid årsstämman ges också aktieägarna tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet. Du kan delta genom att närvara personligen eller genom att rösta genom ombud. Nedan beskrivs hur du går till väga.

Diskussion och frågor
Aktieägare kommer att ges tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet och resultat under årsstämman. Oftast ges tillfälle för frågor efter verkställande direktörens tal. Aktieägare kan också ställa frågor angående ett ärende i anslutning till ärendets behandling. Försök att hålla dina frågor korta och relevanta.

För att underlätta besvarandet av frågor får frågorna gärna skickas in till bolaget i förväg via e-post till följande adress: investor.relations@ericsson.com

Att delta och rösta på årsstämman
Information för dig

 

Information om hur dina personuppgifter behandlas