Ericsson planerar flytta huvudkontoret till Kista

Ericsson planerar att flytta huvudkontoret från Telefonplan söder om Stockholm till Kista, norr om Stockholm. Flytten kommer att ske etappvis under 2003 och berör cirka 500 personer vid koncernfunktionerna.
Press release
dec 20, 2002 09:57 (GMT +00:00)
Ericsson hyr i dag lokaler vid Telefonplan av AP Fastigheter. Ericsson sålde fastigheten 2000. Kvar vid Telefonplan blir bland annat säljbolaget för Norden och Baltikum, Ericsson Enterprise, Ericsson Sverige AB samt Ericsson Business Innovation.


År 1940 flyttade Ericsson sitt huvudkontor från Tulegatan i Stockholm till Telefonplan. Under senare delen av 1990-talet har allt mer av Ericssons verksamhet i Stockholm kommit att koncentreras till Kista med bland annat centrala funktioner för affärsenheten Systems liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten. Kista har etablerat sig som norra Europas "Mobile Valley".


Ericssons huvudkontor kommer enligt planerna att inrymmas i Torshamnsgatan 23, som ägs av Drott.


Den planerade flytten kommer att leda till minskade kostnader och ökad effektivitet.


Flyttplanerna har inte MBL-förhandlats, men det beräknas ske inom kort.