Ericssons rapportrutiner godkända av Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har slutfört sin utredning om informationsläckor hos Ericsson och godkänner Ericssons rapportrutiner.
Press release
mar 25, 2002 13:08 (GMT +00:00)
Ericsson betonar att företaget ser mycket allvarligt på informationsläckor. Under ett år upplevde Ericsson två incidenter då konfidentiell information spreds. Börsens utredning visar emellertid att de åtgärder som Ericsson vidtagit efter dessa incidenter 2000 och 2001 motsvarar eller väl motsvarar de krav som kan ställas på ett bolag av Ericssons storlek.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
Läs mer på www.ericsson.com/press