Skip navigation

Ericsson omorganiserar för att möta kundbehov

Ericsson skapar en ny affärsenhet genom att slå samman Mobilsystem med Flertjänstnät. Den nya affärsenheten kommer att ledas av Bert Nordberg.
Press release
Apr 22, 2002 05:43 (GMT +00:00)
Affärsenheten skapas för att dra fördel av vår ledande ställning inom mobilsystem och flertjänstnät. Genom att slå samman vår ENGINE-verksamhet med Mobilsystem kan vi bättre möta kundernas efterfrågan på integrerade fasta och mobila lösningar.

De traditionella fasta telecomnäten går nu in i en mognadsfas, vilket innebär att operatörerna fokuserar på att öka utnyttjandegraden i näten och att underhålla dem. Vi anpassar oss till detta behov hos kunderna genom att integrera våra verksamheter inom TDMA, PDC och fastnätsväxlar i affärsområdet Global Services.

Produktutvecklingen inom Flertjänstnät kommer att flyttas till FoU-organisationen.

Bert Nordberg, chef för Global Services, blir chef för det nya affärsområdet.

Karl-Henrik Sundström, chef för Ericsson i Australien, blir ny chef för Global Services.

Den nya organisationen träder i kraft 1 maj 2002.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
Läs mer på www.ericsson.com/press