Skip navigation

Ericsson registrerar prospekt hos amerikanska börsmyndigheten, SEC

Får ej distribueras i Australien, Kanada eller Japan.

I samband med den planerade nyemissionen har Ericsson i dag lämnat ett första utkast till prospekt av den så kallade Registration Statement on Form F-3 hos United States Securities and Exchange Commission (SEC).
Press release
May 13, 2002 16:31 (GMT +00:00)
F-3 som registrerats i dag är inte slutgiltigt och kommer sannolikt att förändras efter synpunkter från SEC, vilket är normalt i en sådan här process.

Dokumentet som registrerats innehåller ingen information om villkoren för den planerade emissionen.