Ericssons nyemission kraftigt övertecknad

Efter teckningstidens utgång i Ericssons nyemission om cirka 30 miljarder SEK, utvisar det preliminära resultatet att mer än 99,5 procent av de erbjudna B-aktierna, motsvarande en emissionslikvid om cirka 29,9 miljarder SEK, har tecknats med stöd av teckningsrätter.
Press release
sep 06, 2002 06:04 (GMT +00:00)
Vidare indikerar det preliminära resultatet att nya B-aktier motsvarande cirka 35 procent av det totala antalet erbjudna aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, innebärande att nyemissionen är övertecknad. Ungefär hälften av dessa 35 procent har tecknats av Investor AB och AB Industrivärden i enlighet med deras åtaganden vilka beskrivs i prospektet. Till följd av att nyemissionen är fulltecknad kommer ingen tilldelning av nya B-aktier ske till garanterna i enlighet med deras så kallade underwriting-åtaganden.


Ericsson bedömer att nyemissionen kommer att avslutas enligt följande tidsplan:
 
Omkring den: 
 
12 september 
Pressmeddelande om slutlig anslutningsgrad i nyemissionen
Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA)
 
13 september 
Ingen handel i BTA eller nya B-aktier
 
16 september 
Första dag för handel i nya B-aktier och amerikanska depåbevis (ADS)
 
19 september 
Leverans av nya B-aktier och amerikanska depåbevis (ADS) till aktieägarnas konton (aktier tecknade med stöd av teckningsrätter)
Betalning för aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd av teckningsrätter


"Det framgångsrika genomförandet av nyemissionen visar på starkt stöd från våra aktieägare och på deras tro på Ericsson och telekommarknaden", säger Ericssons ordförande Michael Treschow. "Vi har alltid drivits av övertygelsen om att kommunikation är ett  grundläggande mänskligt behov. Vi tror att telekommarknaden är en marknad med långsiktig tillväxt och genom nyemissionen har vi nu den stabilitet och styrka som en stärkt finansiell ställning innebär."


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.