ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

Ny konverteringskurs för Ericssons konvertibla förlagslån 1997/2003

Med anledning av Ericssons nyemission har, i enlighet med villkoren för lånet, följande omräkning av konverteringskursen ägt rum:

sep 09, 2002 13:13 (GMT +00:00)

Föregående konverteringskurs:                     59,00 kr


Omräknad konverteringskurs:                     41,70 kr