Ny konverteringskurs för Ericssons konvertibla förlagslån 1997/2003

Med anledning av Ericssons nyemission har, i enlighet med villkoren för lånet, följande omräkning av konverteringskursen ägt rum:
Press release
sep 09, 2002 13:13 (GMT +00:00)
Föregående konverteringskurs:                     59,00 kr


Omräknad konverteringskurs:                     41,70 kr