Ericsson offentliggör erbjudande för att förlänga obligationsportföljens löptid

Idag lanserar Ericsson ett riktat erbjudande om inbyte av obligationer. Målet med erbjudandet är att förlänga löptiden för Ericssons obligationslån och att dra nytta av det rådande fördelaktiga kreditmarknadsläget.
Press release
nov 04, 2003 12:01 (GMT +00:00)
Enligt villkoren för erbjudandet kommer innehavare av 6.375% Euro Medium Term-obligationen med förfall 31 maj 2006, att erbjudas möjligheten till inbyte av dessa obligationer till nya Ericssonobligationer med förfall i november 2010.


De nya obligationerna, definerade i "Exchange Offer Memorandum" daterat den 4 november 2003, kommer att ges ut under Ericssons befintliga obligationslåneprogram Euro Medium Term Note Program.


Värdet av erbjudandet, att byta in obligationer, är begränsat till 0.5 miljarder Euro av de befintliga obligationerna. Erbjudandet är endast tillgängligt för institutionella investerare vilka kvalificerar som "Eligible Participants", enligt definitionen i "Exchange Offer Memorandum".


"Vi vill utnyttja det goda marknadsläget för en transaktion som ger en mer optimal skuldstruktur och ökad flexibilitet," säger Ericssons finanschef Vidar Mohammar. Erbjudandet om inbyte av obligationer är ytterligare ett bevis på Ericsson's omsorgsfulla hantering av balansräkningen.


Inbytespriset på de befintliga obligationerna samt kupong och pris på de nya obligationerna kommer att bestämmas kl 12.00 (London-tid) den 21 november 2003. Innehavarna av de befintliga obligationerna ombeds lämna in anmälningar till "Exchange Agent" senast kl 17.00 (London-tid) den 25 november 2003.


JPMorgan har utsetts till "Dealer Manager" för erbjudandet, där ABN Amro, Citigroup och Deutsche Bank agerar som "Co-Managers".


För mer information: www.ericsson.com/investors/

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
Läs mer på: www.ericsson.com/press